ДЕПУТАТІВ МОЖУТЬ «ПЕРЕВЕСТИ» НА МІНІМАЛЬНИЙ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

ДЕПУТАТІВ МОЖУТЬ «ПЕРЕВЕСТИ» НА МІНІМАЛЬНИЙ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

Народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради України з прав людини і лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України».

Цим законопроектом парламентар пропонує замість підвищення призначити народним депутатам зарплату у розмірі мінімального прожиткового мінімуму, встановленого по країні.

Коментуючи у кулуарах парламенту свою ініціативу, Вадим Рабінович заявив: «Неможливо ділити суспільство на 400 обраних та інших – холопів. Нехай депутати, які вважають, що народ може жити на ці гроші, самі спробують на них прожити... Неможливо терпіти у країні політичну еліту, яка відриває себе від народу».

Публікуємо текст проекту Закону України «Про встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України» без скорочень і правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд  Верховної Ради України проект Закону України «Про  встановлення розміру посадового окладу  народних депутатів України».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Рабінович Вадим Зіновійович.

Додаток:  

1) проект Закону на 1 арк.;

2) пояснювальна записка на 2 арк.;

3) проект Постанови Верховної Ради України на  1 арк.;

4) електронні файли вищезазначених документів.

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про встановлення розміру

посадового окладу  народних депутатів України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Стаття 1. До стабілізації економічної ситуації в Україні, підвищення до європейського рівня розміру мінімальної заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат населенню, встановити посадовий оклад народних депутатів України у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Стаття 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про  встановлення розміру

посадового окладу  народних депутатів України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини першої статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а частина перша статті 95 Конституції встановлює, що бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

Впродовж 2014-2016 років  відбулося різке і значне погіршення соціального захисту населення України: здійснюється оподаткування пенсій, всупереч Конституції України призупинена і не відновлена дія положень законів, якими передбачені пільги для різних соціально незахищених верств населення (соціальна допомога інвалідам, сім’ям з дітьми, безкоштовний проїзд та харчування дітей у дитсадках та школах, безкоштовні підручники учням, стипендії тощо), а на фоні цього продовжується стрімке значне підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, ліки, продукти харчування тощо, відбувається девальвація національної валюти.

Все це призводить до зубожіння людей, хоча відповідно до Конституції України Україна є соціальною державою.

Тому справедливим буде встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, що становить відповідно до Державного бюджету України на 2017 рік  для працездатних осіб в розрахунку на місяць на одну особу з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня становитиме 1684 гривні, а з 1 грудня - 1762 гривні.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Мета проекту – досягнення соціальної справедливості у сфері оплати праці населення і народних депутатів та встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи.

3. Загальна характеристика і основні  положення проекту акта

Проектом акта передбачається до стабілізації економічної ситуації в країні, підвищення до європейського рівня розміру мінімальної заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат населенню, встановити посадовий оклад народних депутатів України у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діє Конституція України, Закони України «Про статус народного депутата України», Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Реалізація проекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект акта не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України, а навпаки - призведе до економії коштів, які виділяються на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Наслідком прийняття законопроекту стане встановлення соціальної справедливості у питаннях прив’язки розміру заробітної плати народних депутатів України до результатів їх роботи, а саме - стабілізації економічної ситуації в країні, підвищення до європейського рівня розміру мінімальної заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат населенню.

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про  встановлення розміру посадового окладу 

народних депутатів України»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про  встановлення розміру посадового окладу  народних депутатів України», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ