РАБІНОВИЧ ХОЧЕ ПЕРЕРАХУВАТИ ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВИМ І ЗМЕНШИТИ ЖІНКАМ ПЕНСІЙНИЙ ВІК

РАБІНОВИЧ ХОЧЕ ПЕРЕРАХУВАТИ ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВИМ І ЗМЕНШИТИ ЖІНКАМ ПЕНСІЙНИЙ ВІК

З ініціативою підвищити військовослужбовцям мінімальний розмір пенсії та соціальні виплати військовослужбовцям, особам з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, зменшити пенсійний вік для деяких категорій осіб, зокрема жінкам, за рахунок зменшення вдвічі видатків на Верховну Раду України, Кабінет Міністрів та Адміністрацію Президента, виступив народний депутат України та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович.

Для цього він у якості законодавчої ініціативи подав на розгляд Верховної Ради проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення рівня соціального захисту військовослужбовців, осіб з інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, зниження пенсійного віку для деяких категорій осіб» .

Зокрема, Вадим Рабінович пропонує підвищити вдвічі пенсію за вислугу років, надбавку та допомогу до пенсії за вислугу років, мінімальні розміри пенсій по інвалідності інвалідам війни, військовослужбовцям та іншим особам, що мають право на соціальні виплати та пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Публікуємо текст законопроекту, поданого народним депутатом Вадимом Рабіновичем:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення рівня соціального захисту військовослужбовців, осіб з інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, зниження пенсійного віку для деяких категорій осіб».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України В.З. Рабінович.

Додатки:

  1. Проект Закону України – на 9 арк.
  2. Пояснювальна записка – на 4 арк.
  3. Порівняльна таблиця – на 36 арк.
  4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.
  5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення рівня соціального захисту військовослужбовців, осіб з інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, зниження пенсійного віку для деяких категорій осіб

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):

1) у статті 13:

у частині першій:

у пункті «а» цифри «50» замінити цифрами «100», цифри «55» замінити цифрами «110», а цифру «3» замінити цифрою «6»;

у пункті «б» цифри «50» замінити цифрами «100», а слово та цифру «1 процент» замінити словом та цифрою «2 проценти»;

у пункті «в» цифри «50» замінити цифрами «100», а слово та цифру «3 проценти» замінити словом та цифрою «6 процентів»;

у частині другій цифри «70» замінити цифрами «140», цифри «100» замінити цифрами «200», а цифри «95» замінити цифрами «190»;

2) у частині першій статті 16

у пункті «а» слова та цифри «50 процентів» замінити словом «одного»;

підпункти «б» та «в» доповнити словами «але не менше одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність»;

3) у статті 22:

у абзаці другому цифри «120» замінити цифрами «240», цифри «110» замінити цифрами «220», а цифри «105» замінити цифрами «210»;

у абзаці третьому цифри «110» замінити цифрами «220», цифри «105» замінити цифрами «210», а цифри «100» замінити цифрами «200»;

у абзаці третьому цифри «110» замінити цифрами «220», цифри «120» замінити цифрами «240», а цифри «130» замінити цифрами «260»;

4) друге речення частини другої статті 44 виключити;

5) у частині четвертій статті 65 слова «на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України» замінити словами «з місяця, наступного за місяцем настання підстав для перерахунку пенсії».

2. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

1) у статті 25:

у абзаці четвертому частини першої цифру «1» замінити цифрами «1,35»;

частину другу статті 25 виключити;

2) статтю 26 викласти у такій редакції:

«Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком

1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку чоловіками 60 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками - 55 років за наявності страхового стажу не менше 20 років»;

3) у статті 28:

у частині першій:

у абзаці першому слова «за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу» виключити;

у абзаці другому цифри «35» замінити цифрами «25», цифри «30» замінити цифрами «20»;

частину другу викласти у такій редакції:

«2. З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 60 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі 60 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом»;

частини третю та четверту виключити;

4) у статті 33:

у частині першій цифри «100» замінити цифрами «200», цифри «90» замінити цифрами «180», а цифри «50» замінити цифрами «100»;

абзац перший частини другої викласти у такій редакції:

«2. Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності такого страхового стажу:

у жінок - 15 років, а у чоловіків - 20 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 40 років включно;

у жінок – 16 років, а у чоловіків - 21 рік, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 41 року включно;

у жінок - 17 років, а у чоловіків - 22 роки, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 42 років включно;

у жінок - 18 роки, а у чоловіків - 23 роки, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 43 років включно;

у жінок - 19 років, а у чоловіків - 24 роки, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 44 років включно;

у жінок - 20 років, а у чоловіків - 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 45 років включно»;

5) у абзаці другому частини другої статті 42 цифри «50» замінити цифрами «100»;

6) частини першу – четверту статті 114 викласти у такій редакції:

«1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, а пенсії за вислугу років - на умовах, зазначених у частині четвертій цієї статті. Розміри пенсій для осіб, визначених цією статтею, обчислюються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.

2. На пільгових умовах пенсія за віком призначається:

1) працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, - після досягнення 45 років і за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 15 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які не мають стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим і п’ятнадцятим - двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону:

чоловікам - на 1 рік за кожний повний рік такої роботи;

жінкам - на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи.

Зазначене зменшення пенсійного віку для жінок застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;

2) працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, - після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Працівникам, які не мають стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим і п’ятнадцятим - двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону:

чоловікам - на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;

жінкам - на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.

Зазначене зменшення пенсійного віку для жінок застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;

3) чоловікам, які працюють трактористами-машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі.

4) жінкам, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, - після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.

5) жінкам, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 50 років і за наявності стажу на зазначених роботах не менше 15 років, за умови виконання встановлених норм обслуговування.

Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6) робітницям текстильного виробництва, зайнятим на верстатах і машинах, - за списком виробництв і професій, затвердженим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, - після досягнення 50 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менше 15 років.

7) жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятьох і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

8) водіям міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятим у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, - після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу:

для чоловіків - не менше 25 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років 6 місяців;

для жінок - не менше 20 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 8 років.

За відсутності страхового стажу, встановленого абзацами другим - третім цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту і абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті, страхового стажу, встановленого абзацами п’ятнадцятим - двадцять третім пункту 2 частини другої цієї статті.

3. Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, - за списком робіт і професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 20 років, а працівники провідних професій на таких роботах: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях, машиністи кранів металургійного виробництва (відділень нагрівальних колодязів та стриперних відділень), - за умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 15 років. Такий самий порядок пенсійного забезпечення поширюється і на працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) на шахтах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, що реструктуризуються або перебувають у стадії ліквідації, але не більше двох років.

За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок та страхового стажу, встановленого абзацами першим і п’ятнадцятим - двадцять третім пункту 1 частини другої цієї статті, за кожний повний рік зазначених робіт пенсійний вік, встановлений абзацом першим статті 26 цього Закону, зменшується на один рік. При цьому пенсійний вік для жінок не може бути нижчим за вік, встановлений абзацом першим пункту 1 частини другої цієї статті.

4. Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 25 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Пенсії для осіб, визначених цією частиною, до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України»;

7) у розділі XV «Прикінцеві положення»:

у абзаці другому пункту 3 слова «п’яти років» замінити словами «одного року»;

у абзаці першому пункту 7-1 цифри «35» замінити цифрами «25», цифри «30» замінити цифрами «20»;

доповнити розділ пунктом 14-5 такого змісту:

«14-5. Установити, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком за заявою пенсіонера протягом 10 робочих днів з дня подання заяви».

3. У Законі України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» ( Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34, ст. 404 із наступними змінами):

1) у статті 6:

у абзаці другому цифри «100» замінити цифрами «200», цифри «120» замінити цифрами «240», а цифри «150» замінити цифрами «300»;

у абзаці третьому цифри «80» замінити цифрами «160»;

у абзаці четвертому цифри «60» замінити цифрами «120»;

у абзаці п’ятому цифри «50» замінити цифрами «100»;

у абзаці шостому цифри «30» замінити цифрами «60»;

2) у статті 8:

у пункті 1 цифри «50» замінити цифрами «100»;

у пункті 2 цифри «25» замінити цифрами «50»;

у пункті 3 цифри «15» замінити цифрами «30»;

у пункті 4 цифри «100» замінити цифрами «200»;

у пункті 5 цифри «30» замінити цифрами «60»;

3) у частині третій статті 10 цифри «20» замінити цифрами «40».

4) статтю 18 доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. Установити, що нараховані суми виплати державної соціальної допомоги суми пенсії, на виплату яких особа мала право, але не отримала у зв’язку із перебуванням на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком за заявою такої особи протягом 10 робочих днів з дня подання заяви».

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік, передбачивши покриття дефіциту Пенсійного фонду України у зв’язку із прийняттям цього Закону за рахунок скорочення вдвічі видатків на утримання органів управління, в тому числі видатків на утримання Верховної Ради України, її Апарату, Президента України, Адміністрації Президента України, Державного управління справами, інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Кабінету Міністрів України та його Секретаріату;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення рівня соціального захисту військовослужбовців, осіб з інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, зниження пенсійного віку для деяких категорій осіб»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Нині Україна опинилася за межами економічного та соціального прогресу. Відсутня збалансованість між економічним зростанням та соціальними видатками і неспроможність національної економіки повністю забезпечити всі соціальні зобов’язання держави дуже перешкоджає ефективному соціальному розвитку.

На сьогодні основною проблемою в Україні є і залишається проблема подолання бідності, тому що більша частина населення України має дуже низький рівень доходів, який є найважливішим показником добробуту.

Система соціального захисту та соціальної політики в країні взагалі не задовольняє життєві потреби населення. Проблеми у сфері соціального захисту населення збільшуються і вирішення їх відкладається на невизначений термін – Уряд з року в рік закликає людей «затягувати паски», що лише підсилює соціальне напруження.

Як констатують експерти, прожитковий мінімум в Україні наближається до порогу бідності африканських держав. За нинішнім споживчим кошиком можна сказати, що наше населення давно знаходиться у стані прихованого голоду.

Згідно даних Організації Об’єднаних Націй, за межею бідності проживає більше 80 відсотків українців. Таке становище призводить до того, що незаможні люди погано харчуються і зрештою погіршується їхнє здоров’я. Як свідчать дані опитування КМІС, у 2017 році 12% українців вважають, що вони не мають достатньо грошей на їжу.

За стандартами ООН, якщо людина витрачає на проживання та продукти харчування менше 5 доларів на день, а на місяць - менше 150 доларів, то вона живе за порогом бідності.

Найгірше сьогодні себе почувають пенсіонери та інваліди, оскільки вони сьогодні ледь виживають через нерозумну антисоціальну політику в державі.

І прийняття Верховною Радою України всупереч Конституції України пенсійної реформи 2017 року не дало обіцяних Урядом результатів – ефект від підвищення виплат для пенсіонерів відсутній, оскільки надбавки до пенсій «з’їла» інфляція і зростання цін на продукти харчування та житлово-комунальні послуги.

Зокрема, на відміну від колишніх суддів, прокурорів, держслужбовців та інших привілейованих пенсіонерів, 550 тисяч військових пенсіонерів, які впродовж багатьох років сумлінно виконували свій обов’язок із захисту Батьківщини, отримують сьогодні мізерні пенсії.

Кабінет Міністрів України вчергове завив, що «в рамках подальшої реалізації пенсійної реформи та осучаснення пенсій українським пенсіонерам опрацював проект закону про підвищення пенсій військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів». Проте на розгляд парламенту цей проект до цього часу так і не внесено Урядом.

В ході проведення пенсійної реформи 2017 року в Україні фактично відбулося «закамуфльоване» підвищення пенсійного віку. На початку реформи мінімальний страховий стаж складе 25 років (зараз – 15 років), але поступово його буде підвищено до 35 років. Таким чином, без наявності мінімального трудового стажу українці зможуть отримувати пенсію лише з 63 років, а далі взагалі тільки з 65 років. Це порушення конституційного права на пенсійне забезпечення й, по суті, є підвищенням пенсійного віку.

Крім того, дуже багато українців не мають відповідного страхового стажу, оскільки через постійне «реформування» держави і бажання українців вижити всупереч цим «антинародним» реформам, вони були офіційно безробітними, працювали неофіційно або були заробітчанами за кордоном. Але вони вже не зможуть вийти на пенсію у віці 60 років. Держава прирікає більшість майбутніх пенсіонерів на голодну старість тільки тому, що вони не знайшли собі офіційного робочого місця в країні. Хоча в більшості випадків це є наслідком неефективної державної економічної політики, а не виною людей.

Крім того пенсійна реформа 2017 року передбачає несправедливе «осучаснення» пенсій. До реформи кожен рік роботи при розрахунку пенсії множили на коефіцієнт страхового стажу – 1,35. Верховна Рада України, приймаючи пенсійну реформу 2017 року ж знизила коефіцієнт до 1,00. І це зниження значно відбилося на пенсії. Наприклад, для майбутніх пенсіонерів із трудовим стажем 35 років пенсія мала розраховуватися в розмірі 35x1,35 = 47,25% від зарплати. Тепер пенсія становитиме 35x1=35% від зарплати.

Таке очевидне зменшення розміру пенсій є порушенням конституційних прав громадян, гарантованих статтею 22 Конституції України, згідно з якою при ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу наявних прав і свобод громадян.

2. Мета і завдання законопроекту

Законопроект має за мету підвищити військовослужбовцям мінімальний розмір пенсії та соціальним виплат військовослужбовцям, особам з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, зниження пенсійного віку для деяких категорій осіб, зокрема, жінок.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

У зазначеному законопроекті пропонується підвищити вдвічі пенсію за вислугу років, надбавку та допомогу до пенсії за вислугу років, мінімальні розміри пенсій по інвалідності інвалідам війни, військовослужбовцям та іншим особам, що мають право на соціальні виплати та пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Також законопроектом передбачені зміни до Закону України «Про «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», згідно з якими:

- в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 %, а не 1 % як це передбачено сьогодні;

- особи матимуть право на призначення пенсії за віком після досягнення віку чоловіками 60 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками - 55 років за наявності страхового стажу не менше 20 років. Сьогодні ж передбачено, що особи мали право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років лише до 31 грудня 2017 року. Таким чином, проектом пропонується зменшити вік, з якого особи мають право на отримання пенсії за віком, а також скорочується необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком, що є справедливим;

- передбачено скорочення віку та страхового стажу для отримання пенсії за віком на пільгових умовах та за вислугу років для окремих категорій працівників;

- нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком за заявою пенсіонера протягом 10 робочих днів з дня подання заяви.

Запропонованими проектом змінами до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» пропонується наступне:

- вдвічі збільшити розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, розмір державної соціальної допомоги на догляд, а також розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

- нараховані суми виплати державної соціальної допомоги суми пенсії, на виплату яких особа мала право, але не отримала у зв’язку із перебуванням на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком за заявою такої особи протягом 10 робочих днів з дня подання заяви.

Проектом пропонується доручити Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік, передбачивши покриття дефіциту Пенсійного фонду України у зв’язку із прийняттям цього Закону за рахунок скорочення вдвічі видатків на утримання органів управління, в тому числі видатків на утримання Верховної Ради України, її Апарату, Президента України, Адміністрації Президента України, Державного управління справами, інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Кабінету Міністрів України та його Секретаріату.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом на сьогодні регулюються Конституцією України, законами України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону у разі його прийняття призведе до додаткових видатків з Державного бюджету України на 2018 рік та в подальшому в розмірі близько 10 мільярдів гривень. Саме тому проектом передбачено дати доручення Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік, передбачивши покриття дефіциту Пенсійного фонду України у зв’язку із прийняттям цього Закону за рахунок скорочення вдвічі видатків на утримання органів управління, в тому числі видатків на утримання Верховної Ради України, її Апарату, Президента України, Адміністрації Президента України, Державного управління справами, інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Кабінету Міністрів України та його Секретаріату.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття.

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме утвердженню принципів соціальної справедливості та гуманності у сфері пенсійного забезпечення окремих категорій населення, адже сьогодні всі змушені констатувати наявність кричущої бездіяльності з боку Кабінету Міністрів України, керівництва Міністерства соціальної політики України, Пенсійного фонду України щодо вирішення проблем пенсійного забезпечення українців.

Народний депутат України В.З. Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення рівня соціального захисту військовослужбовців, осіб з інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, зниження пенсійного віку для деяких категорій осіб»

Народний депутат України В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення рівня соціального захисту військовослужбовців, осіб з інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, зниження пенсійного віку для деяких категорій осіб»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення рівня соціального захисту військовослужбовців, осіб з інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, зниження пенсійного віку для деяких категорій осіб», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ