«КНОПКОДАВАМ» МОЖУТЬ ЗАБОРОНИТИ ПОВТОРНО ОБИРАТИСЯ У РАДУ

«КНОПКОДАВАМ» МОЖУТЬ ЗАБОРОНИТИ ПОВТОРНО ОБИРАТИСЯ У РАДУ

Народний депутат України та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович у порядку законодавчої ініціативи вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про внесення змін деяких законів України щодо відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України, особі, яка здійснюючи повноваження народного депутата України, використала  картку іншого народного депутата при реєстрації та голосуванні».

«Прийняття законопроекту обумовлено потребою запровадження політичної відповідальності народних депутатів України за використання картки для голосування іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи з метою виконання народними депутатами України конституційного обов’язку – голосувати на засіданнях Верховної Ради України особисто», – зазначається, зокрема, у пояснювальній записці до законопроекту.

Текст проекту закону наводимо без скорочень і правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін деяких законів України щодо відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України, особі, яка здійснюючи повноваження народного депутата України, використала картку іншого народного депутата при реєстрації та голосуванні».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 3 арк.

2. Пояснювальна записка – на 3 арк.

3. Порівняльна таблиця – на 14 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                              В.З.Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін деяких законів України

щодо відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України, особі, яка здійснюючи повноваження народного депутата України, використала картку іншого народного депутата при реєстрації та голосуванні

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10 – 11, ст. 73 із наступними змінами):

1) частину першу статті 54 доповнити новим пунктом такого змісту:

«11) довідки Апарату Верховної Ради України щодо кожного з кандидатів про відсутність висновку комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України про використання особою, яка є кандидатом, під час здійснення нею повноважень народного депутата України у будь-якому скликанні Верховної Ради України, картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи»;

2) у статті 55:

частину першу доповнити новим пунктом такого змісту:

«9) довідка Апарату Верховної Ради України щодо кандидата про відсутність висновку комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України про використання особою, яка є кандидатом, під час здійснення нею повноважень народного депутата України у будь-якому скликанні Верховної Ради України, картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи»;

частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:

7) довідки Апарату Верховної Ради України щодо кандидата про відсутність висновку комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України про використання особою, яка є кандидатом, під час здійснення нею повноважень народного депутата України у будь-якому скликанні Верховної Ради України, картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи.

2. Доповнити Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами) статтею 29-1 у такій редакції:

«Стаття 29-1. Використання народним депутатом картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні

У разі використання народним депутатом картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи будь-який народний депутат звертається до Голови Верховної Ради, його заступників із заявою про використання народним депутатом картки іншого народного депутата.

До заяви додаються відеоматеріали, які підтверджують використання народним депутатом картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи, а також інші документи (за наявності).

Заява про використання народним депутатом України картки іншого народного депутата передається Головою Верховної Ради, його заступниками до Апарату Верховної Ради, що реєструє її у встановленому порядку та передає комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, який надає висновок про використання народним депутатом картки іншого народного депутата.

Такий висновок комітету оголошується на найближчому наступному засіданні Верховної Ради та передається до Апарату Верховної Ради для розміщення висновку на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Заява про використання народним депутатом картки іншого народного депутата розглядається протягом 10 календарних днів з дня її надходження. На цей час картка народного депутата, щодо якого надійшла заява про використання ним картки іншого народного депутата, анулюється і народний депутат не може реєструватись та голосувати за допомогою електронної системи».

3. Пункт 4 статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

«4) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами, користуватися виключно особистою карткою для голосування (її дублікатом). Забороняється використання картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи».

IІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України                              А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін деяких законів України щодо відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України, особі, яка здійснюючи повноваження народного депутата України, використала картку іншого народного депутата при реєстрації та голосуванні»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Конституція України та Регламент Верховної Ради України визначають, що голосування на засіданнях парламенту здійснюється народним депутатом України особисто за допомогою електронної системи в залі засідань Верховної Ради України або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань.

Водночас, останнім часом у випадку неможливості бути присутнім на засіданні народним депутатом особисто, з метою підтримки того чи іншого законопроекту провладної більшості, у разі відсутності необхідної кількості голосів мають місце випадки передачі особистих карток для голосування або їх дублікатів іншим народним депутатам, а також видачі дублікатів карток за відсутності особистої заяви депутата.

Проте, за даними Руху «ЧЕСНО» у Верховній Раді України працюють 93 народні депутати, які всупереч Конституції України та Регламенту Верховної Ради України «кнопкодавили» за той чи інший закон.

Враховуючи викладене, на даний час з метою реалізації положень Конституції України та Регламенту Верховної Ради України є досить необхідним запровадження хоча б політичної відповідальності за порушення порядку реєстрації та особистого голосування народними депутатами України, а саме – заборона «кнопкодавам» балотуватись на наступні вибори до Верховної Ради України.

2. Мета і завдання законопроекту

Прийняття законопроекту обумовлено потребою запровадження політичної відповідальності народних депутатів України за використання картки для голосування іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи з метою виконання народними депутатами України конституційного обов’язку - голосувати на засіданнях Верховної Ради України особисто.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про вибори народних депутатів України», якими передбачити, що особи, які мають намір балотуватись до Верховної Ради України і вже були народними депутатами України подають до Центральної виборчої комісії також довідку Апарату Верховної Ради України про відсутність висновку комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України про використання особою, яка є кандидатом, під час здійснення нею повноважень народного депутата України у будь-якому скликанні Верховної Ради України, картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи.

Також пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України, статтею 29-1 у такій редакції:

«Стаття 29-1. Використання народним депутатом картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні

У разі використання народним депутатом картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи будь-який народний депутат звертається до Голови Верховної Ради, його заступників із заявою про використання народним депутатом картки іншого народного депутата.

До заяви додаються відеоматеріали, які підтверджують використання народним депутатом картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи, а також інші документи (за наявності).

Заява про використання народним депутатом України картки іншого народного депутата передається Головою Верховної Ради, його заступниками до Апарату Верховної Ради, що реєструє її у встановленому порядку та передає комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, який надає висновок про використання народним депутатом картки іншого народного депутата.

Такий висновок комітету оголошується на найближчому наступному засіданні Верховної Ради та передається до Апарату Верховної Ради для розміщення висновку на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Заява про використання народним депутатом картки іншого народного депутата розглядається протягом 10 календарних днів з дня її надходження. На цей час картка народного депутата, щодо якого надійшла заява про використання ним картки іншого народного депутата, анулюється і народний депутат не може реєструватись та голосувати за допомогою електронної системи».

Зміною до Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено зобов’язати народного депутата України особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами, користуватися виключно особистою карткою для голосування (її дублікатом), а також заборонити використання картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом на сьогодні регулюються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України, законами України «Про вибори народних депутатів України», «Про статус народного депутата України».

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Запропоновані проектом зміни дозволять встановити політичну відповідальність народних депутатів України за використання картки для голосування іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи.

Прийняття зазначеного законопроекту сприяє забезпеченню реалізації принципу невідворотності покарання за вчинення злочинів та утвердженню верховенства закону.

Народний депутат України                              В.З. Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін деяких законів України

щодо відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України, особі, яка здійснюючи повноваження народного депутата України, використала картку іншого народного депутата при реєстрації та голосуванні»

Народний депутат України                              В.З.Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін деяких законів України щодо відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України, особі, яка здійснюючи повноваження народного депутата України, використала картку іншого народного депутата при реєстрації та голосуванні»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін деяких законів України щодо відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України, особі, яка здійснюючи повноваження народного депутата України, використала картку іншого народного депутата при реєстрації та голосуванні», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                              А. ПАРУБІЙ

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ