РАБІНОВИЧ І ЙОГО КОЛЕГИ ІНІЦІЮЮТЬ «ПОРТО-ФРАНКО» В ОДЕСІ

РАБІНОВИЧ І ЙОГО КОЛЕГИ ІНІЦІЮЮТЬ «ПОРТО-ФРАНКО» В ОДЕСІ

Група українських парламентаріїв, серед яких народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради України з прав людини Вадим Рабінович, виступили з ініціативою створити вільну (спеціальну) економічну зону «Порто-франко» в Одесі.

Про це йдеться у поданому Вадимом Рабіновичем, Миколою Скориком, Сергієм Ківаловим, Олександром Пресманом і Антоном Кіссе в порядку законодавчої ініціативи проект Закону України «Про вільної (спеціальної) економічної зони «Порто-франко»).

Публікуємо текст законопроекту без скорочень і правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про вільну (спеціальну) економічну зону «Порто-франко».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України В.З. Рабінович.

Додатки:

  1. Проект Закону України на 9 арк.;

  2. Пояснювальна записка до проекту на 2 арк.;

  3. Постанова Верховної Ради України на 1 арк.;

  4. Електроні копії зазначених документів.

Народні депутати України                               В.З. Рабінович

                                                                        М.Л. Скорик

                                                                         С.В. Ківалов

                                                                          О.С. Пресман

                                                                   А.І. Кіссе

* * *

Проект

вноситься

народними депутатами України

В.З. Рабіновичем,

М.Л. Скориком,

С.В. Ківаловим,

О.С. Пресманом,

А.І. Кіссе

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вільну (спеціальну) економічну зону "Порто-франко"

Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування вільної (спеціальної) економічної зони "Порто-франко" (далі - СЕЗ " Порто-франко").

Стаття 1. Створення СЕЗ "Порто-франко"

1. СЕЗ "Порто-франко" створюється і діє на період 30 років в адміністративно-територіальних межах Одеської області.

2. Метою створення СЕЗ "Порто-франко" є залучення інвестицій для розвитку торгівлі, туризму, розвитку рекреаційно-туристичного господарства в місті та створення нових робочих місць у Одеській області.

3. На території СЕЗ "Порто-франко" установлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Стаття 2. Особливості дії законодавства України у СЕЗ  "Порто-франко"

1. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ “Порто-франко” на весь строк, визначений частиною першою цієї статті.

2. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб’єктів СЕЗ “Порто-франко” застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом на день їх реєстрації як суб’єктів СЕЗ “Порто-франко”, визначені Податковим та Митними кодексами України.

Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Порто-франко"

Органами управління СЕЗ «Порто-франко» є:

- Одеська обласна рада та її виконавчий комітет у межах своїх повноважень;

- орган господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко», утворений Одеською обласною радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ «Порто-франко».

Стаття 4. Повноваження Одеської обласної ради та її виконавчого комітету щодо управління СЕЗ «Порто-франко»

1. Одеська обласна рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ «Порто-франко» відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. Виконавчий комітет Одеської обласної ради здійснює свої повноваження щодо управління СЕЗ «Порто-франко» відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. До сфери повноважень Одеської обласної ради та її виконавчого комітету також належать:

- внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ «Порто-франко» у порядку, встановленому законодавством України;

- затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ «Порто-франко»;

- забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ «Порто-франко»;

- укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко» генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території СЕЗ «Порто-франко», та природних ресурсів місцевого значення;

- укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ «Порто-франко» щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Одеською обласною радою;

- розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ «Порто-франко»;

- утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко»;

- організація підготовки (перепідготовки) кадрів;

- регулювання залучення до роботи у СЕЗ «Порто-франко» іноземних працівників;

- здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

4. Органи виконавчої влади усіх рівнів та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції сприяють будівництву (розширенню, реконструкції, капітальному ремонту) споруд та інших об'єктів, що розташовуються на території СЕЗ «Порто-франко», створюють умови для ефективного господарювання і розвитку СЕЗ «Порто-франко» та суб’єктів, що розташовуються на її території.

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко»

1. Органом господарського розвитку СЕЗ «Порто-франко» є юридична особа, утворена Одеською обласною радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ «Порто-франко».

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко» затверджується Одеською обласною радою.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко» належать:

- організація облаштування території СЕЗ «Порто-франко»;

- організація розроблення та виконання планів (стратегій) розвитку СЕЗ «Порто-франко»;

- організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

- укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ «Порто-франко», будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

- укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;

- укладення з суб'єктами СЕЗ «Порто-франко» у межах повноважень, наданих Одеською обласною радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ «Порто-франко»;

- видача дозволів суб'єктам СЕЗ «Порто-франко» на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ «Порто-франко» інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Одеської обласної ради;

- участь у реалізації інвестиційних проектів;

- реєстрація суб'єктів СЕЗ «Порто-франко», що реалізують на території СЕЗ «Порто-франко» інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Одеської обласної ради;

- підготовка пропозицій Одеській обласній раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

- здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ «Порто-франко»;

- складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ «Порто-франко» відповідно до законодавства України;

- виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ «Порто-франко».

Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ «Порто-франко»

1. Суб'єктами СЕЗ «Порто-франко» є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території СЕЗ «Порто-франко» і реалізують на цій території затверджені виконавчим комітетом Одеської обласної ради інвестиційні проекти направлені на розвиток інфраструктури міста Одеса, розвиток рекреаційно-туристичного господарства міста Одеса та Одеської області на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко» як суб'єкти СЕЗ «Порто-франко».

2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко» видає суб'єктам СЕЗ «Порто-франко» свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених діючим законодавством.

3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ «Порто-франко» справляється плата, розмір якої встановлюється Одеською обласною радою.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ «Порто-франко», спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко» на розвиток інфраструктури СЕЗ «Порто-франко»у порядку, визначеному виконавчим комітетом Одеської обласної ради за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ «Порто-франко»

1. На території СЕЗ «Порто-франко» можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ «Порто-франко» відповідно до статті 10 цього Закону, поширюється на суб'єктів СЕЗ «Порто-франко» виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційного проекту на території СЕЗ «Порто-франко».

3. Створення на території СЕЗ «Порто-франко» комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з виконавчим комітетом Одеської обласної ради.

4. Затвердження виконавчим комітетом Одеської обласної ради інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко» як суб'єкта СЕЗ «Порто-франко», укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Одеською обласною радою.

5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ «Порто-франко» законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Одеської обласної ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту Одеська обласна рада може внести пропозиції виконавчому комітету Одеської обласної ради про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко» про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ «Порто-франко» у встановленому законодавством порядку.

6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ «Порто-франко» законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Одеської обласної ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту виконавчий комітет Одеської обласної ради може прийняти рішення про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко» про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ «Порто-франко» у встановленому законодавством порядку.

7. У разі порушення суб'єктами СЕЗ «Порто-франко» законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Одеської обласної ради щодо умов реалізації інвестиційного проекту орган господарського розвитку і управління СЕЗ «Порто-франко» має право скасувати реєстрацію суб'єктів СЕЗ «Порто-франко» у встановленому законодавством порядку.

8. Рішення про скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ «Порто-франко» можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ «Порто-франко»

На території СЕЗ «Порто-франко» державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Стаття  9. Порядок ввезення на територію СЕЗ “Порто-франко” товарів та інших предметів та вивезення товарів та інших предметів з території СЕЗ “Порто-франко”

1. На території СЕЗ “Порто-франко” запроваджується митний режим вільної митної зони.

Відповідно до цього спеціального митного режиму на території СЕЗ “Порто-франко”  встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію СЕЗ “Порто-франко” для використання в межах СЕЗ “Порто-франко” ввізне мито не справляється; операції з ввезення таких товарів  із-за меж митної території України оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою;

б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ “Порто-франко” товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ “Порто-франко”, податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.

До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у цьому пункті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснювані на території СЕЗ “Порто-франко”.

Операції з надання зазначених послуг підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою;

в) у разі вивезення з території СЕЗ “Порто-франко” за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ “Порто-франко”, вивізне мито та акцизний податок не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;     

г) у разі вивезення з території СЕЗ “Порто-франко” за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ “Порто-франко”, вивізне мито і акцизний податок не справляються, податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

д) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів ) з митної території України на територію СЕЗ “Порто-франко” вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

е) у разі ввезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ “Порто-франко”, на митну територію України з території СЕЗ “Порто-франко”  ввізне мито  не справляється, а податок на додану вартість і акцизний податок справляється як для внутрішнього споживання або використання в Україні.

ж) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ “Порто-франко” вважаються товари, які відповідають критеріям, визначеним у статтях 38 - 40 Митного кодексу України.

Строк перебування товарів та інших предметів на території СЕЗ “Порто-франко” не обмежується, крім випадків, коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.

2. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території СЕЗ “Порто-франко” здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України з урахуванням норм цього Закону.

Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію СЕЗ “Порто-франко” або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія СЕЗ “Порто-франко” повинна бути достатньо захищена від несанкціонованого переміщення товарів та осіб і облаштована відповідно до вимог органів доходів і зборів.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ “Порто-франко” здійснюється відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури СЕЗ “Порто-франко” та їх фінансування здійснюється органом господарського розвитку або відповідними суб’єктами господарювання, розташованими на її території.

Спеціальний митний режим на території СЕЗ “Порто-франко” запроваджується з дня затвердження відповідним органом доходів та зборів акта приймання – передачі в експлуатацію об’єктів митної інфраструктури.

3. Імпорт суб’єктами СЕЗ “Порто-франко” товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на територію СЕЗ “Порто-франко” та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ “Порто-франко”, не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

4. Положення цієї статті розповсюджуються на необмежене коло юридичних осіб, що здійснюють свою господарську діяльність у межах території СЕЗ “Порто-франко”

Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ “Порто-франко” та вивезення з митної території України на територію СЕЗ “Порто-франко” окремих видів товарів.

Стаття 10. Особливості оподаткування та валютного регулювання на території СЕЗ “Порто-франко”

1. Суб’єктам СЕЗ “Порто-франко” надаються передбачені цим законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств.

2. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб’єктів СЕЗ “Порто-франко”, одержаний на території СЕЗ “Порто-франко” від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною радою.

Прибуток таких платників податку, одержаний з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною радою, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб’єктом СЕЗ “Порто-франко” першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

Це положення не поширюється на частину прибутку, одержану від здійснення інвестиційної діяльності за рахунок бюджетних коштів.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Кабінетом Міністрів України.

3. До валового доходу суб’єкта СЕЗ “Порто-франко”, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з затвердженим Одеською обласною радою інвестиційним проектом, що реалізується на території СЕЗ “Порто-франко”, сума інвестицій у вигляді:

- коштів;

- матеріальних цінностей;

- нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

4. У разі якщо протягом десяти років з моменту одержання суб’єктом СЕЗ “Порто-франко” першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту, відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої частиною третьою цієї статті, суб’єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов’язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного протягом  пільгового періоду оподаткування.

5. Плата за землю з суб’єктів, що реалізують інвестиційні проекти на території СЕЗ “Порто-франко” та/або є власниками або користувачами земельних ділянок, на яких розміщується СЕЗ “Порто-франко, не стягується.

6. Валютне регулювання на територій СЕЗ “Порто-франко” здійснюється відповідно до законодавства України.

Стаття 11. Порядок ліквідації СЕЗ «Порто-франко»

1. СЕЗ «Порто-франко» вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.

2. СЕЗ «Порто-франко» може бути ліквідована законом до зазначеного строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 12. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ «Порто-франко» у разі її ліквідації

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ «Порто-франко» у разі її ліквідації.

2. Спори між органами управління СЕЗ «Порто-франко», суб'єктами СЕЗ «Порто-франко» та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ «Порто-франко», підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність,  Закон України «Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту» (Відомості Верховної Ради   України,  2000  р.,

N 26, ст. 208 із наступними змінами).

3. Кабінету Міністрів України  у місячний строк:

     подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

     забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Голова Верховної Ради України                                   В.ГРОЙСМАН

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

 «Про вільну (спеціальну) економічну зону «Порто-франко»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України «Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» спрямований на усунення недоліків в сфері правового регулювання СЕЗ «Порто-франко» з урахуванням українського та міжнародного досвіду.

Закон України «Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту» так і не був реалізований.

Основними напрямками створення спеціальної (вільної) економічної зони «Порто-франко» є оновлення наявної матеріально-технічної бази виробничих потужностей Одеської області, нарощування обсягів виробничої діяльності та впровадження новітніх технологій на території СЕЗ «Порто-франко», залучення додаткових інвестицій, розвитку туристичних можливостей міста, залучення нових туристів та забезпечення для них умов, які прирівнюватимуться за якістю до європейських стандартів.

2. Мета законопроекту та шляхи її досягнення

Стратегічною метою є досягнення у найближчій перспективі високого рівня розвитку Одеської області, створені за рахунок притоку інвесторів виробничі потужності та технології виробництва повинні сприяти підвищенню ефективності діяльності у СЕЗ «Порто-франко», більш повному використанню геополітичного положення України, її участі у міжнародному розподілі праці у сфері портової діяльності, задоволенню потреб економіки у транспортному сервісі, а також сприяти не тільки залученню транзитних вантажів, але й створювати додаткову вартість товарів на території України.

Сьогодні від проходження вантажів транзитом без здійснення певних операцій з ними держава лише втрачає від навантаження на інфраструктуру. Тому в світі і створюються подібні логістичні промислові зони для отримання максимальної користі від транзиту вантажів. Подібні зони існують майже у всіх країнах Причорномор'я. Реанімації  існуючих в Україні та створення нових є не привілеєм, а чинником виживання.

3. Загальна характеристика й основні положення проекту закону

Проектом Закону України «Про спеціальну (вільну) економічну зону “Порто-франко” на території Одеського  морського торговельного порту”  встановлюється порядок роботи спеціальної (вільної) економічної зони «Порто-франко», порядок оподаткування підприємницької діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони та порядок руху товарів та послуг через кордон спеціальної (вільної) економічної зони.

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у цій сфері становлять Конституція України, Закони України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон",   Митний кодекс України, Податковий кодекс України.

Законопроект потребує одночасного внесення змін до Податкового та Митного кодексів України. Відповідні законопроекти подаються одночасно із цим проектом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує витрат із Державного бюджету України та місцевого бюджету, а навпаки приноситиме щорічно державному бюджету 10 мільярдів гривень.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту закону.

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» дозволить активізувати розвиток інфраструктури Одеської області, позитивно вплине на економічний стан регіону, сприятиме підйому рівня життя і збільшення зайнятості населення, стимулюватиме ділову активність і наповнення державного та місцевого бюджетів, сприятиме створенню (модернізації) підприємств на рівні передових світових тенденцій в технологіях і організації виробництва, формувати умови для створення товарів (послуг) з підвищеною конкурентоспроможністю на світових ринках, дасть можливість отримати максимальну вигоду від транзиту товарів територією України.

Народні депутати України                               В.З. Рабінович

                                                                        М.Л. Скорик

                                                                         С.В. Ківалов

                                                                          О.С. Пресман

                                                                   А.І. Кіссе

* * *

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України

В.З. Рабіновичем

М.Л. Скориком

С.В. Ківаловим

О.С. Пресманом

А.І. Кіссе

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону України

«Про вільну (спеціальну) економічну зону «Порто-франко»

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

1. Прийняти за основу проект Закону України «Про вільну (спеціальну) економічну зону «Порто-франко», поданий народними депутатами України В.З. Рабіновичем, М.Л. Скориком, С.В. Ківаловим, О.С. Пресманом, А.І. Кіссе.  

2. Профільному Комітету Верховної Ради України доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України                                   В.ГРОЙСМАН

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ