РАБІНОВИЧ І МУРАЄВ – ЗА СКАСУВАННЯ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БЕЗ РЕФЕРЕНДУМІВ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

РАБІНОВИЧ І МУРАЄВ – ЗА СКАСУВАННЯ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БЕЗ РЕФЕРЕНДУМІВ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини Вадим Рабінович у співавторстві з народним депутатом України Євгенієм Мураєвим виступили з ініціативою на законодавчому рівні скасувати перейменування населених пунктів України без результатів референдумів місцевих громад.

Так, відповідно до ст. 93 Конституції України, ст. 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вони внесли на розгляд парламенту проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення перейменування географічних об'єктів за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад».

Необхідність перейменування багатьох населених пунктів України обумовлена вимогами Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки», йдеться в супровідній записці до законопроекту.

Автори законопроекту нагадують, що згідно з ч. 12 ст. 5 Закону України «Про географічні назви» перейменування географічних об'єктів здійснюється з урахуванням думки більшості населення, яке мешкає на території, де розташовані ці об'єкти, відповідно до закону про референдуми. Перейменування географічних об'єктів пов'язане з необхідністю приведення назв таких географічних об'єктів у відповідність до вимог Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки», здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки ».

Однак уже в цій частині закладено конфлікт інтересів, оскільки порядок перейменування географічних назв, встановлений вище зазначеним Законом України, не передбачає у повній мірі, як того вимагає Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», перейменування географічних об'єктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, з урахуванням думки більшості населення, яке мешкає на території, де розташовані ці об'єкти.

У пояснювальній записці зазначається: мета даного законодавчого акту – законодавчо врегулювати питання особливостей перейменування географічних об'єктів за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад на виконання Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки».

Текст проекту закону публікуємо без скорочень і правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення перейменування географічних об’єктів за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України В.З. Рабінович.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 3 арк.

2. Пояснювальна записка – на 4 арк.

3. Порівняльна таблиця – на 10 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народні депутати України                                                В.З. Рабінович

                                                                                         Є.В. Мураєв

* * *

Проект

вноситься

народними  депутатами України

В.З. Рабіновичем

Є.В. Мураєвим

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення перейменування географічних об’єктів

за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частини шосту-восьму статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 26, ст. 219) викласти у такій редакції:

«6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку здійснити демонтаж пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-1933 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов’язана з розвитком української науки та культури), працівникам радянських органів державної безпеки, подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, а також відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» провести громадські слухання або загальні збори територіальної громади села, селища, міста щодо перейменування районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених пунктів, а також інших географічних об’єктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, і в установленому порядку перейменувати їх відповідно до результатів громадських слухань або загальних зборів територіальної громади. 

7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» провести громадські слухання або загальні збори територіальної громади та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо перейменування населених пунктів, районів та областей, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму.

8. Верховна Рада України приймає рішення про перейменування населених пунктів та районів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, з урахуванням пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. Рішення про перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, приймається Верховною Радою України після проведення громадських слухань або загальних зборів територіальної громади населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, і надходження відповідних пропозицій до Верховної Ради від сільських, селищних, міських рад щодо перейменування населених пунктів та районів, прийнятих за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальної громади». 

2. У статті 5 Закону України «Про географічні назви» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 27, ст. 360; 2014 р., № 6-7, ст. 80):

 1) у частині шостій слова «закону про референдуми» замінити словами «Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  шляхом проведення громадських слухань або загальних зборів територіальної громади»;

2) у частині дванадцятій  слова «закону про референдуми» замінити словами «Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  шляхом проведення громадських слухань або загальних зборів територіальної громади населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Зупинити дію постанов Верховної Ради України  про перейменування населених пунктів, назви яких містили символіку комуністичного тоталітарного режиму, до проведення відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» громадських слухань або загальних зборів територіальної громади села, села чи міста, назва якого містить символіку комуністичного тоталітарного режиму, та надходження на розгляд Верховної Ради України пропозицій від сільських, селищних, міських рад щодо перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, підготовлених за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальної громади. 

У разі надходження до Верховної Ради України заперечення від сільських, селищних, міських рад про перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, відповідно до постанови Верховної Ради України  про перейменування населеного пункту, назва якого містила символіку комуністичного тоталітарного режиму, Верховна Рада України  приймає рішення про перейменування  цих населених пунктів відповідно до пропозицій сільських, селищних, міських рад, підготовлених за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальної громади. 

Голова Верховної Ради України 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України

щодо забезпечення перейменування географічних об’єктів 

за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Вимоги Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” зумовлюють необхідність перейменування багатьох населених пунктів України.

Відповідно до частини дванадцятої статті 5 Закону України «Про географічні назви» перейменування географічних об'єктів здійснюється з урахуванням думки більшості населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти, відповідно до закону про референдуми. Перейменування географічних об’єктів, пов’язане з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Проте вже в цій частині закладений конфлікт інтересів, оскільки  порядок перейменування географічних назв, встановлений Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», не передбачає в повній мірі, як того вимагає Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», перейменування географічних об'єктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, з урахуванням думки більшості населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти.

Крім того, слід звернути увагу на те, що  перейменування географічних об'єктів не може здійснюватися з урахуванням думки більшості населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти, відповідно до закону про референдуми, оскільки, на жаль, ця форма участі громадян не врегульована законом про місцевий референдум як того вимагає Конституція України. не може бути реалізована в повсякденне життя.

На даний час Закону України «Про референдуми» не існує. До 6 листопада 2012 року діяв Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», який втратив чинність на підставі Закону України «Про всеукраїнський референдум», яким не регламентуються питання порядку організації та проведення місцевих референдумів. Проте ймовірність його прийняття є доволі примарною.

Це в свою чергу породжує прийняття Верховною Радою України рішень про перейменування міст, сіл та селищ всупереч позиції територіальної громади, що призводить до суспільної напруги  та зневаги до влади. Також це є не припустимим з огляду на політику децентралізації та передачі владних повноважень на місця.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою законодавчого акта є необхідність законодавчо врегулювати питання особливостей перейменування географічних об’єктів географічних об’єктів за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

У законопроекті запропоновано внести зміни до законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про географічні назви».

Змінами до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» пропонується доручити Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку здійснити демонтаж пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-1933 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов’язана з розвитком української науки та культури), працівникам радянських органів державної безпеки, подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, а також відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» провести громадські слухання або загальні збори територіальної громади села, селища, міста щодо перейменування районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених пунктів, а також інших географічних об’єктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, і в установленому порядку перейменувати їх відповідно до результатів громадських слухань або загальних зборів територіальної громади. 

Крім того Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування доручається у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» провести громадські слухання або загальні збори територіальної громади та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо перейменування населених пунктів, районів та областей, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Також пропонується встановити, що Верховна Рада України приймає рішення про перейменування населених пунктів та районів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, з урахуванням пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. Рішення про перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, приймається Верховною Радою України після проведення громадських слухань або загальних зборів територіальної громади населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, і надходження відповідних пропозицій до Верховної Ради від сільських, селищних, міських рад щодо перейменування населених пунктів та районів, прийнятих за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальної громади. 

Змінами до Закону України «Про географічні назви» пропонується передбачити, що перейменування географічних об'єктів здійснюється з урахуванням думки більшості населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти, відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  шляхом проведення громадських слухань або загальних зборів територіальної громади населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, а не шляхом проведення референдуму, як це передбачено сьогодні.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основним  нормативно - правовим актом у даній сфері є  Конституція України, закони України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про географічні назви», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Прийняття та реалізація законопроекту не потребує додаткового внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття законопроекту

Прийняття даного проекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Крім того це дозволить в повному обсязі виконати Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», врахувавши інтереси місцевих громад щодо зміни  назви міст та інших географічних назв.

Народні депутати України                                                В.З. Рабінович

                                                                                         Є.В. Мураєв

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України

щодо забезпечення перейменування географічних об’єктів

за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад»

Народні депутати України                                                В.З. Рабінович

                                                                                         Є.В. Мураєв

* * *

Проект

вноситься

народними депутатами України

В.З. Рабіновичем

Є.В. Мураєвим

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України

щодо забезпечення перейменування географічних об’єктів

за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення перейменування географічних об’єктів за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад», поданий народними депутатами України В.З. Рабіновичем, Є.В. Мураєвим.

Голова Верховної Ради України

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ