РАБІНОВИЧ РОЗПОЧАВ ДЕОФШОРИЗАЦІЮ

РАБІНОВИЧ РОЗПОЧАВ ДЕОФШОРИЗАЦІЮ

Народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради України з прав людини Вадим Рабінович відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про заходи щодо деофшоризації».

Мета ухвалення цього законопроекту – заборонити на законодавчому рівні участь громадян і юридичних осіб України в офшорних компаніях і запобігти ухиленню від сплати податків, відмиванню (легалізації) коштів, отриманих злочинним шляхом через офшорні компанії.

Вадим Рабінович переконаний, що ухвалення і впровадження цього закону буде виключно в інтересах держави, оскільки на це чекає вся українська громада.

Зокрема, цим законом створюються умови для розширення можливостей правоохоронних органів у притягненні до відповідальності винних за умисні відхилення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Так, законопроектом передбачається доручити Генеральній прокуратурі України спільно з Національним банком України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями в застосуванні податкового, митного законодавства, здійснювати контроль за надходженням до бюджетів та недержавних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, а також проводити заходи щодо виявлення участі громадян і юросіб України в офшорних компаніях із подальшим притягнення їх до кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Таким чином, ухвалення запропонованого законопроекту забезпечить економічну безпеку держави, зміцнить її економіку і збільшить дохідну частину Державного бюджету України, посилить боротьбу з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з неконтрольованим державою виведенням коштів за межі України через офшорні компанії тощо, а також сприятиме як підвищенню авторитету і довіри громадськості до органів державної влади, так і зниженню рівня соціальної напруженості в суспільстві.

Текст законопроекту публікуємо без скорочень і правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про заходи із деофшоризації».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 2 арк.

2. Пояснювальна записка – на 2 арк.

3. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

4. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                   В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи із деофшоризації

З метою  забезпечення  умов  для   відновлення   української економіки, припинення розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів та  запобігання ухиленню від сплати податків, відмиванню (легалізацією) коштів, отриманих злочинним шляхом через офшорні компанії

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. До відновлення української економіки заборонити участь громадян та юридичних осіб України в офшорних компаніях (виступати довіреною особою при реєстрації офшорної компанії, мати реєстрацію  (мати фактичне місце знаходження) у межах офшорної податкової юрисдикції або мати компанію з управління активами, яка підпадає під визначення офшорної компанії,  або здійснювати будь-яку виплату на користь анонімної особи – свого бенефіціара  або за посередництвом неанонімної особи  - на користь анонімної особи або на користь компанії з управління активами такого фонду, що має статус офшорної компанії та/або здійснювати виплату на користь анонімної особи, офшорної компанії або іншого офшорного бенефіціара) як умисне ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

2. Генеральній прокуратурі України спільно з  Національним банком України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань,  центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів здійснити заходи щодо виявлення участі громадян та юридичних осіб України в офшорних компаніях та притягнення їх до кримінальної відповідальності за умисне ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України                   А.Парубій

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про заходи із деофшоризації»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту 

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) нещодавно опублікував масштабне розслідування про офшорні компанії, що використовуються впливовими людьми для ухилення від сплати податків. У розслідуваннях йдеться про угоди і офшори 12 діючих і колишніх президентів країн, більш ніж 120 бізнесменів і 29 найбагатших людей зі списку Forbes.

Матеріали розслідування, що вийшло під назвою «Панамські документи», були отримані в результаті великої витоку інформації від джерела в юридичній фірмі Mossack Fonseca, яка надає послуги з реєстрації та обслуговування офшорних компаній. Джерело в компанії зв'язалося з німецькою газетою «Süddeutsche Zeitung» і передало понад 11,5 мільйонів документів. Також зазначається, що робота над розслідуванням тривала більше року. У ній взяли участь понад 400 журналістів в 80 країнах.

Оприлюднені дані викликали значну негативну реакцію у суспільстві, завдали істотної шкоди авторитету органів держави як всередині, так і за межами держави. Наведене зумовлює необхідність запровадження в Україні додаткових заходів, спрямованих на уникнення у майбутньому можливості заснування та будь-якої участі у діяльності офшорних компаній громадян та юридичних осіб України.

Підвищена суспільна небезпека подібних дій також пов’язана і з тим, що вони здебільшого вчиняються для систематичного зайняття злочинною діяльністю, пов’язаною з ухиленням від сплати податків, відмиванням (легалізацією) коштів, отриманих злочинним шляхом тощо.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є заборона участі громадян та юридичних осіб України в офшорних компаніях  та запобігання ухиленню від сплати податків, відмиванню (легалізацією) коштів, отриманих злочинним шляхом через офшорні компанії.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає до відновлення української економіки заборонити участь громадян та юридичних осіб України в офшорних компаніях (виступати довіреною особою при реєстрації офшорної компанії, мати реєстрацію  (мати фактичне місце знаходження) у межах офшорної податкової юрисдикції або мати компанію з управління активами, яка підпадає під визначення офшорної компанії,  або здійснювати будь-яку виплату на користь анонімної особи – свого бенефіціара  або за посередництвом неанонімної особи  - на користь анонімної особи або на користь компанії з управління активами такого фонду, що має статус офшорної компанії та/або здійснювати виплату на користь анонімної особи, офшорної компанії або іншого офшорного бенефіціара) як умисне ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Крім того проект передбачає доручити Генеральній прокуратурі України спільно з Національним банком України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань,  центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів здійснити заходи щодо виявлення участі громадян та юридичних осіб України в офшорних компаніях та притягнення їх до кримінальної відповідальності за умисне ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

4. Нормативно-правова база у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Кримінальний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року №143-р «Про перелік офшорних зон».

Реалізація положень поданого законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово – економічне обґрунтування

На момент внесення і в подальшому реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів, а навпаки сприятиме наповненню цих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття та запровадження законопроекту повністю відповідає інтересам держави та очікуванням суспільства і створить умови для розширення можливості правоохоронних органів держави у  притягненні до відповідальності винних за умисне ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що сприятиме підвищенню авторитету та суспільної довіри до органів державної влади, зниженню ступеню соціальної напруги у суспільстві.

Прийняття зазначеного законопроекту забезпечить також економічну безпеку держави, зміцнення її економіки та збільшення доходної частини Державного бюджету України, посилить боротьбу з легалізацією (відмиванням) коштів, здобутих злочинним шляхом, з неконтрольованим державою виведенням коштів за межі України через офшорні компанії тощо.

Народний депутат України                   В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З.  Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про  заходи із деофшоризації»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про  заходи із деофшоризації», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                   А.Парубій

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ