ДЕПУТАТІВ МОЖУТЬ НЕ ПУСТИТИ У РАДУ БІЛЬШЕ ОДНОГО РАЗУ

ДЕПУТАТІВ МОЖУТЬ НЕ ПУСТИТИ У РАДУ БІЛЬШЕ ОДНОГО РАЗУ

Верховна Рада України потребує термінового оновлення складу, і зробити це необхідно вже на наступних парламентських виборах. У цьому переконаний народний депутат України та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович.

У зв'язку з цим політик в якості законодавчої ініціативи подав на розгляд парламенту проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо права бути обраним народним депутатом України тільки один раз».

Лідер партії «За життя» звертає увагу на той факт, що деякі народні депутати працюють у вищому законодавчому органі країни десятки років. Вони, порушуючи Конституцію і закони України, переходять із партії у партію – аби затриматися у парламенті, зраджуючи тим самим інтереси своїх виборців, і фактично торгуючи ними виключно заради своєї вигоди.

І покласти край цьому ганебному явищу можна лише обмеженням права бути обраним народним депутатом України більше одного разу, вважає політик.

Публікуємо проект Закону України, поданий Вадимом Рабіновичем:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо права бути обраним народним депутатом України лише один раз».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України В.З. Рабінович.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 1 арк.

2. Пояснювальна записка – на 3 арк.

3. Порівняльна таблиця – на 3 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                              В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо права бути обраним народним депутатом України лише один раз

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину четверту статті 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст.73 із наступними змінами) після слова «порядку» доповнити словами «а також громадянин, який вже був народним депутатом України».

2. Статтю 5 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 3, ст. 17 із наступними змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України чи дострокове припинення повноважень народного депутата не надає йому права вдруге висуватися кандидатом й обиратися народним депутатом».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України                              А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо права бути обраним народним депутатом України лише один раз»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Політична корупція як явище має глибоке історичне коріння, пов’язане власне з виникненням у країнах Заходу у XVIII ст. парламентських демократій, запровадженням поділу влад та інституту загальних виборів. Так, про Парламент Англії зазначається: «Протягом тривалого часу англійські міністри забезпечували собі міцну більшість, купуючи голоси – інакше кажучи, совість депутатів. Це явище отримало ледь не офіційний статус: у Палаті [представників – ред.] навіть існувало віконце, де парламентарі могли дізнатися ціну свого голосу в момент балотування (див.: Дюверже М. Политические партии. – Москва, 2007, с.25).

В Україні основні положення щодо порядку виборів, прав і обов'язків народних депутатів України визначають статті 76-81 Конституції України.

Народний депутат України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.

Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, якому на день виборів виповнилося двадцять один рік, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. При цьому не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

У складі Верховної Ради України — чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Перед вступом на посаду кожен народний депутат України складає перед Верховною Радою України таку присягу: «Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників».

Та якщо запитати звичайних людей на вулиці, що вони думають про народних депутатів та Верховну Раду України, то почуєте, що, присягаючи на вірність Україні, народні обранці усіма своїми діями знищують суверенітет і незалежність України та дбають виключно про своє благо та благо своєї родини, зрідка згадуючи про благо Вітчизни і добробут Українського народу, як правило, лише з екранів телевізорів.

Досить велика кількість народних депутатів, після присягання Українському народу «додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників», дозволяють собі «кнопкодавити», виправдовуючи це політичною необхідністю, а деякі взагалі вимагають, не соромлячись, винагороду за внесення і підтримку законопроектів (згадайте «бурштинову справу» та інші резонансні справи, фігурантами яких є народні депутати) та вчиняють інші злочини проти інтересів України тощо.

Це було б ганебним для будь-якої демократичної держави, але не для України, де це явище сприймається як звичне.

Не зустрічаючи реальної протидії, політична корупція, яка панує в Парламенті України, з девіантної поведінки поступово стала нормою стосунків у державних і політичних колах.

У Верховній Раді України утворилися «ієрархічні корупційні піраміди» і «замкнені корупційні цикли», до яких залучені представники різних депутатських фракцій та груп.

Живильним ґрунтом політичної корупції є діяльність найбільш потужних фінансово-промислових груп та структур тіньової економіки, які мають достатні ресурси для тіньового фінансування, в тому числі, парламентарів і такого ж впливу на владу. Народні депутати зробили все від них залежне, щоб убезпечити себе від будь-якої політичної відповідальності: зняття депутатської недоторканності протягом 26 років так і залишилось пустою передвиборчою обіцянкою, канали впливу громадян на владу практично заблоковані (відсутня можливість відкликати народного депутата), відсутня кримінальна відповідальність за «кнопкодавство», відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок. Практично неможливо сьогодні притягнути народного депутата до кримінальної відповідальності.

Сучасна система виборів до Парламенту не дозволяє виборцю впливати на його персональний склад, а подальше поширення політичної корупції в Парламенті Україні загрожує національній безпеці держави, оскільки знижує ефективність Верховної Ради України, підриває її суспільну легітимність, стимулює поширення у суспільстві правового нігілізму, зневіри у цінностях демократії та верховенства права.

Індикатором здатності держави та суспільства до подолання політичної корупції має стати поява нового покоління політиків, які публічно візьмуть на себе зобов’язання діяти виключно в інтересах Вітчизни і добробуту Українського народу, стануть справжніми державними діячами. І це будуть не просто їх пустопорожні передвиборчі обіцянки, а справжні наміри із планом реалізації.

Саме тому необхідно вже на наступних виборах до Верховної Ради України здійснити оновлення її складу, бо деякі депутати працюють там десятиліттями, переходячи з партії в партію, аби лише затриматись в Парламенті, зраджуючи інтереси своїх виборців, торгуючи фактично ними задля своєї вигоди, порушуючи Конституцію та закони України.

Одним із способів такого оновлення є встановлення обмеження права бути обраним народним депутатом України лише один раз.

2. Цілі та завдання прийняття проекту

Завданням законопроекту є встановлення обмеження права бути обраним народним депутатом України не більше одного разу.

3. Загальна характеристика та основні положення постанови

Законопроектом передбачається установити обмеження права бути обраним народним депутатом України лише один раз.

Згідно проекту пропонується внести зміни до законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про статус народного депутата України», відповідно до яких:

- не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який вже був народним депутатом України;

- дострокове припинення повноважень Верховної Ради України чи дострокове припинення повноважень народного депутата не надає йому права вдруге висуватися кандидатом й обиратися народним депутатом.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативними актами, що регулюють дану сферу, є Конституція України, закони України «Про вибори народних депутатів України», «Про статус народного депутата України».

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття цього проекту законопроекту забезпечить утвердження політичної та ідеологічної багатоманітності у найвищому законодавчому органі України – Верховній Раді України та є одним із реальних шляхів подолання політичної корупції в Україні.

Народний депутат України                              В.З. Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо

права бути обраним народним депутатом України лише один раз»

* * *

Проект

вноситься народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо права бути обраним народним депутатом України лише один раз»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо права бути обраним народним депутатом України лише один раз», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                              А. ПАРУБІЙ

 

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ