РАБІНОВИЧ ВИМАГАЄ ПРИПИНИТИ «ДЕРИБАН» ЗЕМЛІ І ПРОВЕСТИ ЇЇ АУДИТ

РАБІНОВИЧ ВИМАГАЄ ПРИПИНИТИ «ДЕРИБАН» ЗЕМЛІ І ПРОВЕСТИ ЇЇ АУДИТ

Народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про державну інвентаризацію (аудит) землі», головна мета якого – визначити фактичний стан використання українських земель.

Вадим Рабінович нагадав, що Верховна Рада вкотре продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2018 року. Однак це не зупинило, а, скоріше, навпаки прискорило розвиток тіньового ринку землі, а також масове розкрадання земель державної та комунальної форм власності. Рушійною силою такого «дерибану», на думку депутата, виступають окремі чиновники як державного, так і місцевого рівня, а також бізнесмени, котрі паразитують на бюджетних грошах.

«Таке враження, що органи державної влади не хочуть вибудовувати структурований і прозорий ринок земель, у них є лише бажання – якомога швидше і більше щось вкрасти і втекти», – звернув увагу парламентар. Тому, вважає він, в Україні у найкоротші строки необхідно провести державну інвентаризацію (аудит) земель, результати якої стануть основою для вибудовування механізму раціонального використання й охорони земельних ресурсів, оподаткування тощо.

«Мета державної інвентаризації (аудиту) земель – встановити власника або користувача земельною ділянкою; визначити місце розташування земельної ділянки, її межі, розміри, правовий статус; виявити землі, які не використовуються або використовуються нераціонально і не за цільовим призначенням; встановити кількісні та якісні характеристики земель, необхідні для ведення державного земельного кадастру; виявити і законсервувати деградовані сільськогосподарські угіддя та забруднені землі, – зазначається у пояснювальній записці до законопроекту. – За результатами проведеної інвентаризації органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування ухвалити відповідні рішення».

Вадим Рабінович переконаний, що прийняття поданого ним законопроекту допоможе вдосконалити державну політику в галузі земельних відносин як на регіональному, так і на державному рівнях.

Текст проекту Закону України «Про державну інвентаризацію (аудит) землі» публікуємо без скорочень і правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про державну інвентаризацію (аудит) земель».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Рабінович Вадим Зіновійович.

Додаток:

1) проект Закону на 9 арк.;

2) пояснювальна записка на 4 арк.;

3) проект Постанови Верховної Ради України на  1 арк.;

4) електронні файли вищезазначених документів.

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну інвентаризацію (аудит) земель

Цей Закон визначає правові та організаційні засади виконання робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель власності з метою визначення фактичного стану їх використання.

Стаття 1. Поняття та завдання державної інвентаризації (аудиту) земель

1. Державна інвентаризація (аудит) земель передбачає здійснення комплексу робіт з установлення факту використання земель, їх правового режиму, меж, розмірів земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до документів, що посвідчують право на земельну ділянку, та документації із землеустрою, розроблення заходів з усунення причин порушення земельного законодавства.

2. Державна інвентаризація (аудит) земель проводиться з метою:

забезпечення ведення та актуальності даних  Державного земельного кадастру, здійснення контролю за використанням і охороною земель;

узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації (аудит) земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, та у Державному земельному кадастрі;

здійснення землеустрою;

встановлення власника або користувача земельної ділянки; визначення місця розташування земельної ділянки, її меж, розміру, правового статусу;

виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально чи не за цільовим призначенням;

встановлення кількісних та якісних характеристик земель, їх меж, розміру, складу угідь, необхідних для ведення Державного земельного кадастру;

виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель;

регулювання земельних відносин, контролю за використанням і охороною земель, уточнення розміру земельного податку або орендної плати;

встановлення правового режиму та фактичного стану використання земельних ділянок, їх меж, розмірів, складу угідь;

підготовки пропозицій щодо узгодження даних, отриманих у результаті виконання робіт з проведення державної інвентаризації (аудит) земель, з даними документів, що посвідчують право на земельну ділянку, і Державного земельного кадастру;

прийняття за результатами державної інвентаризації (аудит) земель Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідних рішень.

Стаття 2. Правова основа державної інвентаризації земель

1. Правовою основою державної інвентаризації (аудит) земель є Конституція України, Земельний кодекс України, закони України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», цей Закон та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері державної інвентаризації земель.

Стаття 3. Об’єкти державної інвентаризації (аудит) земель

1. Об’єктами державної інвентаризації (аудиту) є:

територія України;

територія адміністративно-територіального утворення або його частини — Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, селища і села;

земельні ділянки.

Стаття 4. Суб’єкти державної інвентаризації (аудиту) земель та органи, що здійснюють регулювання у сфері державної інвентаризації (аудиту) земель

1. Суб’єктами державної інвентаризації (аудиту) земель є:

замовники робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель — Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування;

виконавці робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель — юридичні та фізичні особи, які в установленому порядку отримали  ліцензію на проведення робіт із землеустрою;

власники земельних ділянок та землекористувачі, у тому числі орендарі.

2. Уповноваженим органом у сфері державної інвентаризації (аудиту) земель є Кабінет Міністрів України.

3. Координація робіт у сфері державної інвентаризації (аудиту)  земель покладається на центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

4. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які беруть участь у проведенні державної інвентаризації (аудиту) земель, здійснюють свої повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.

Стаття 5. Права і обов’язки замовників державної інвентаризації (аудиту) земель

1. Замовники державної інвентаризації (аудиту) земель мають право:

отримувати від виконавців робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель інформацію про її результати;

використовувати відповідно до законодавства матеріали державної інвентаризації (аудиту) у своїй діяльності.

2. Замовники державної інвентаризації земель зобов’язані:

інформувати населення адміністративно-територіальних утворень про проведення державної інвентаризації (аудиту) земель, її результати;

погоджувати технічне завдання на проведення робіт з державної інвентаризації (аудиту) земель, укладати договори з виконавцями робіт;

сприяти виконанню робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель;

приймати у межах своїх повноважень узгоджені рішення з питань усунення недоліків у користуванні землями;

затверджувати технічну документацію з державної інвентаризації (аудиту) земель відповідно до своїх повноважень та передавати її відповідному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів для постійного зберігання і внесення даних до автоматизованої системи Державного земельного кадастру.

Стаття 6. Права і обов’язки виконавців робіт з проведення

державної інвентаризації (аудиту)  земель

1. Виконавці робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель мають право:

одержувати безоплатно від замовників робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель документи, матеріали та відомості про об’єкти державної інвентаризації (аудиту) земель;

на доступ в установленому законодавством порядку до об’єктів державної інвентаризації (аудиту) земель, що перебувають у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб і підлягають державній інвентаризації (аудиту).

2. Виконавці робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель зобов’язані:

не порушувати права власників земельних ділянок та землекористувачів під час виконання робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель;

готувати пропозиції щодо усунення виявлених невідповідностей між даними, отриманими у результаті виконання робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель, та даними документів, що посвідчують право на земельну ділянку, і Державного земельного кадастру.

Стаття 7. Права і обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів, у тому числі орендарів

1. Власники земельних ділянок та землекористувачі, у тому числі орендарі, мають право:

вимагати виконання робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) на своїх земельних ділянках у зручний для них час;

оскаржувати у суді дії виконавців робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту), рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що зачіпають їх права і законні інтереси.

2. Власники земельних ділянок та землекористувачі, у тому числі орендарі, зобов’язані:

надавати замовникам робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель документи, що посвідчують право на земельну ділянку, матеріали та відомості стосовно об’єктів державної інвентаризації (аудиту) земель;

зазначати в натурі (на місцевості) фактичні межі земельних ділянок, що перебувають у їх власності або користуванні, у тому числі оренді;

сприяти виконанню робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель.

Стаття 8. Підстави, порядок, строк, наслідки і фінансування проведення державної інвентаризації  (аудиту) земель

1. Державна інвентаризація (аудит) земель проводиться на підставі рішення Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених законами.

В рішенні зазначається:

мета проведення державної інвентаризації (аудиту) земель;

обсяг, об’єкти та строк проведення державної інвентаризації (аудиту) земель (початок проведення робіт та їх закінчення);

джерела фінансування робіт з державної інвентаризації (аудиту) земель;

істотні умови договору на проведення зазначених робіт.

2. Державна інвентаризація (аудит) земель проводиться відповідно до технічного завдання, яке розробляється виконавцем робіт та затверджується відповідно центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, якщо об’єктом інвентаризації (аудиту) є територія України, а в інших випадках його територіальними органами за погодженням з органом, який прийняв рішення про проведення державної інвентаризації (аудиту) земель, і передбачає такі етапи роботи:

1) структуризація об’єкта державної інвентаризації (аудиту) земель на окремі масиви, мікрорайони, квартали з визначенням кадастрових номерів;

2) складення переліків власників земельних ділянок і землекористувачів на підставі даних Державного земельного кадастру із зазначенням площ земельних ділянок, складу угідь, належності до відповідної категорії земель;

3) установлення наявності документів, що посвідчують право на земельні ділянки;

4) уточнення обмежень прав на земельні ділянки;

5) перевірка в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, складу угідь та використання земельних ділянок за цільовим призначенням шляхом проведення відповідних геодезичних і землевпорядних робіт;

6) виявлення причин невідповідності меж та площі земельних ділянок  даним документів, що посвідчують право на земельну ділянку, та Державного земельного кадастру;

7) підготовка пропозицій щодо узгодження даних, отриманих у результаті виконання робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель, з даними документів, що посвідчують право на земельну ділянку, і Державного земельного кадастру;

8) виготовлення планово-картографічних матеріалів.

3. Державна інвентаризація (аудит) земель проводиться не рідше ніж один раз на 10 років.

4. Забороняється через рік з дня набрання чинності цим Законом передавати в користування (оренду) земельні ділянки державної та комунальної форми власності, щодо яких не проведено державної інвентаризації (аудиту) земель.

5. Фінансування робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 9. Вихідні дані для проведення державної інвентаризації (аудиту) земель

1. Вихідними даними для проведення державної інвентаризації (аудиту) земель є:

дані документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

дані Державного земельного кадастру;

дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

планово-картографічні матеріали;

рішення місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки;

дані первинних документів бухгалтерського обліку, що фіксують здійснення господарських операцій із земельними ділянками, та інших документів (про сплату земельного податку тощо);

дані обстеження земельних ділянок щодо їх фактичного стану використання;

дані документації із землеустрою;

затверджені в установленому порядку переліки територій та об’єктів екомережі.

2. Державні та інші землевпорядні організації зобов’язані безоплатно надавати виконавцю робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель документи, матеріали та відомості, необхідні для її проведення.

Стаття 10. Склад і зміст технічної документації з державної

інвентаризації (аудиту) земель

1. За результатами проведення державної інвентаризації (аудиту) земель виконавцем робіт складається технічна документація з державної інвентаризації земель, яка включає:

пояснювальну записку;

технічне завдання;

зведений план розміщення об’єктів державної інвентаризації (аудиту) земель;

інвентаризаційні справи.

2. Інвентаризаційні справи формуються з:

переліку власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів;

документів, що посвідчують право на земельні ділянки;

відомостей про розташування об’єктів інвентаризації (аудиту), їх розміри, склад угідь з визначенням територій та об’єктів екомережі;

відомостей про правовий статус та правовий режим об’єктів інвентаризації (аудиту);

відомостей про розбіжності між даними, отриманими у результаті виконання робіт з проведення державної інвентаризації (аудиту) земель, та даними документів, що посвідчують право на земельну ділянку, і Державного земельного кадастру;

матеріалів щодо зміни цільового призначення земельних ділянок;

планово-картографічних матеріалів.

2. Дані державної інвентаризації (аудиту) земель оприлюднюються на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, узагальнюються та систематизуються в цілому по адміністративно-територіальному утворенню або в розрізі його частин.

3. Порядок складання технічної документації з державної інвентаризації (аудиту) земель затверджується центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Стаття 11. Погодження і затвердження технічної документації з державної інвентаризації (аудиту) земель

1. Технічна документація з державної інвентаризації земель (аудиту) затверджується органом, який прийняв рішення про її проведення.

2. У разі наявності в межах адміністративно-територіальних утворень територій та об’єктів екомережі технічна документація з державної інвентаризації (аудиту) земель погоджується з природоохоронними органами.

3. Затверджена технічна документація з державної інвентаризації (аудиту) земель передається відповідному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів для постійного зберігання та внесення даних до автоматизованої системи державного земельного кадастру.

Стаття 12. Використання даних державної інвентаризації (аудиту) земель

1. Дані державної інвентаризації земель використовуються для відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), ведення Державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення державного контролю за їх використанням та охороною, розв’язання земельних спорів та інших цілей у сфері земельних відносин.

2. На запит юридичних та фізичних осіб безоплатно видається витяг з технічної документації з державної інвентаризації (аудиту) земель у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства у сфері державної інвентаризації (аудиту) земель, розв’язання спорів

1. Особи, винні в порушенні законодавства у сфері державної інвентаризації (аудиту)  земель, несуть відповідальність згідно із законом.

2. Якщо під час проведення державної інвентаризації (аудиту) земель у замовника чи виконавця робіт з державної реєстрації (аудиту) земель виникає сумнів щодо справжності документів, такий замовник чи виконавець зобов’язаний повідомити негайно про це правоохоронні органи.

3. Контроль у сфері державної інвентаризації (аудиту) земель  здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок здійснення контролю, проведення камеральних перевірок та критерії, за якими здійснюється моніторинг, визначаються Кабінетом Міністрів України.

4. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері державної інвентаризації (аудиту) земель, до відповідальності, передбаченої законами України, не звільняє їх від обов’язку відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті порушення цього законодавства.

5. Шкода, заподіяна в результаті проведення державної інвентаризації (аудиту) земель юридичній особі чи фізичній особі, її майну, підлягає відшкодуванню у повному обсязі особою, яка її заподіяла, у порядку, встановленому законодавством України.

4. Спори між суб’єктами державної інвентаризації (аудиту) земель з питань її проведення розв’язуються в судовому порядку.

Стаття 14. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти,  прийняті  до набрання  чинності  цим Законом,  застосовуються в частині,  що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету  Міністрів  України, центральним органам виконавчої влади   у  місячний  строк із дня набрання чинності цим Законом:

затвердити нормативно-правові  акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;

привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити проведення та фінансування заходів із державної інвентаризації (аудиту) земель протягом  двох років з дня набрання чинності цим Законом;

передбачити фінансування заходів із державної інвентаризації (аудиту) земель за рахунок коштів державного бюджету у цьому та наступних роках;

розробити і впровадити механізми передачі в користування (оренду) земель державної власності на ринкових засадах на відкритих електронних торгах, в тому числі із залученням державного земельного банку.

4. До закінчення проведення державної інвентаризації (аудиту) всіх земель, але не раніше 1 січня 2021 року,  забороняється:

внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств;

купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.

Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв) в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

* * *

Пояснювальна записка

до проекту Закону України

«Про державну інвентаризацію (аудит) земель»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Нещодавно Верховна Рада вкотре продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2018 року. Та це не зупинило, а скоріше, навіть прискорило розвиток тіньового ринку землі, а також масове розкрадання земель державної та комунальної форми власності.

Рушійною силою такого «дерибану» виступають окремі чиновники як державного, так і місцевого рівня, та бізнесмени, що паразитують на бюджетних коштах.

Влада, поспішаючи продати в першу чергу землі державної власності, прикривається так званими "земельно-ринковими" вимогами МВФ. У проекті Кабміну середньострокового плану своїх пріоритетних дій з розвитку АПК до 2020 року пропонується на першому етапі формування ринку землі «дозволити здійснювати продаж земельних ділянок державної власності».

А йдеться про майже 10 млн га державних земель – власності всього народу України! І все це заради чергового траншу МВФ?!

Складається враження, що органи державної влади не хочуть вибудовувати структурований і прозорий ринок земель, у них єдине бажання - «якнайшвидше і якнайбільше щось вкрасти і текти».

Торік українським можновладцям не вдалося протягнути через парламент емфітевзис як елемент гібридного ринку землі, то сьогодні крайнім роблять МВФ. Але як міг український уряд підписувати зобов'язання щодо продажу земель, коли діє мораторій на таких продаж. І все це відбувається в парламентсько-президентській республіці, якою є Україна відповідно до Конституції України.

Вже зараз всі розуміють, що звичайні українці не зможуть купити таку землю, ця земля дістанеться лише іноземним інвесторам та найвищим топ-посадовцям України, які через підставних осіб скуплять все, що знецінить їхніми ж руками уряд України.

І це все відбувається через те, що українські корупціонери бачать в українській землі можливість легалізувати тіньовий капітал тут, в Україні, а не таїти його в офшорах під пильним оком західних спецслужб.

Тому в Україні в найкоротші строки необхіжно провести державну інвентаризацію (аудит) земель, а дані аудиту послугують основою для побудови механізму раціонального використання та охорони земельних ресурсів, оподаткування тощо.

Впровадження законопроекту спрямовано на удосконалення державної політики у галузі земельних відносин на регіональному і державному рівнях на основі аналізу результатів державної інвентаризації (аудиту) земель.

2. Цілі і завдання прийняття Закону

Метою державної інвентаризації (аудиту) земель є встановлення власника або користувача земельної ділянки; визначення місця розташування земельної ділянки, її меж, розміру, правового статусу; виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально чи не за цільовим призначенням; встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру; виявлення і консервація деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель; прийняття за результатами інвентаризації земель відповідних рішень органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

У законопроекті визначено поняття та завдання державної інвентаризації (аудиту) земель, об’єкти державної інвентаризації (аудит) земель (територія України, територія адміністративно-територіального утворення або його частини — Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, селища і села, окремі земельні ділянки), суб’єкти державної інвентаризації (аудиту) земель та органи, що здійснюють регулювання у сфері державної інвентаризації (аудиту) земель, їх права та обов’язки, підстави, порядок, строк, наслідки проведення державної інвентаризації (аудиту) земель, фінансування з державного бюджету проведення державної інвентаризації (аудиту) земель, склад і зміст технічної документації з державної інвентаризації (аудиту) земель, використання даних державної інвентаризації (аудиту) земель тощо.

Проект також визначає, що якщо під час проведення державної інвентаризації (аудиту) земель у замовника чи виконавця робіт з державної реєстрації (аудиту) земель виникає сумнів щодо справжності документів, такий замовник чи виконавець зобов’язаний повідомити негайно про це правоохоронні органи.

Крім того згідно із проектом контроль у сфері державної інвентаризації (аудиту) земель здійснюється Кабінетом Міністрів України. Порядок здійснення контролю, проведення камеральних перевірок та критерії, за якими здійснюється моніторинг, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до прикінцевих положень проекту:

Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади доручається у двомісячний строк із дня набрання чинності цим Законом: затвердити нормативно-правові акти; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити проведення та фінансування заходів із державної інвентаризації (аудиту) земель протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом; розробити і впровадити механізми передачі в користування (оренду) земель державної власності на ринкових засадах на відкритих електронних торгах, в тому числі із залученням державного земельного банку; передбачити фінансування заходів із державної інвентаризації (аудиту) земель за рахунок коштів державного бюджету у цьому та наступних роках;

до закінчення проведення державної інвентаризації (аудиту) всіх земель, але не раніше 1 січня 2021 року, забороняється: внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств; купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв) в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини при проведенні державної інвентаризації земель регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України «Про землеустрій», «Про плату за землю», «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та іншими нормативно-правовими актами.

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законів актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування робіт з проведення державної інвентаризації земель здійснюється за рахунок державного бюджету по програмі 2803020 «Проведення земельної реформи», а також по програм 2803030 «Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону» відповідно до щорічних бюджетних запитів по видах землевпорядних робіт, зокрема на інвентаризацію земель.

На ці програми у 2017 році передбачено, зокрема, 104 800 тис. гривень і 5034,3 тисяч гривень відповідно.

Крім того виявлення земель, що не використовуються або використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням, яка є підсумком робіт із державної інвентаризації (аудиту) земель, дозволить збільшити надходження до бюджетів різних рівнів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Реалізація законопроекту забезпечить виявлення земельних ділянок, які використовуються без належних правовстановлюючих документів на земельні ділянки та не здійснено державну реєстрацію або використовуються не за цільовим призначенням, аналіз земельно-кадастрової документації з метою визначення органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади повної і об’єктивної інформації щодо правового статусу земель, їх кількості як відносно окремих ділянок, так і в межах адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому, її достовірності, повноти, відповідності чинному законодавству, що забезпечить збільшення надходжень державного та місцевих бюджетів від раціонального та господарського користування землями, та виключити необхідність продажу земель державної та комунальної власності як економічно невигідної для України.

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про державну інвентаризацію (аудит) земель»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про державну інвентаризацію (аудит) земель», поданий народним депутатом України  В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ