РАБІНОВИЧ ВИМАГАЄ ЗНЯТИ З ДЕПУТАТІВ НЕДОТОРКАННІСТЬ ХОЧА Б НА 3 МІСЯЦІ

РАБІНОВИЧ ВИМАГАЄ ЗНЯТИ З ДЕПУТАТІВ НЕДОТОРКАННІСТЬ ХОЧА Б НА 3 МІСЯЦІ

Протягом багатьох років політики приходять у владу з гаслом зняти депутатську недоторканність. Однак депутати, які називають себе демократами, досі цього не зробили.

Народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради України з прав людини Вадим Рабінович вніс проект закону про тимчасове – на три місяці – внесення змін до Регламенту Верховної Ради, який передбачає тимчасове зняття депутатської недоторканності і надає право правоохоронним органам за цей час провести низку розслідувань – і, в разі порушень закону, висунути претензії народним обранцям.

Текст законопроекту публікуємо без скорочень і правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України В.З. Рабінович.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 2 арк.

2. Пояснювальна записка – на 2 арк.

3. Порівняльна таблиця – на 2 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                                                     В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України

щодо тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів

Верховна Рада України постановляє:

I. Доповнити Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами), главою 36-2 такого змісту:

«Глава 36-2

ПОРЯДОК ТИМЧАСОВОГО ПРИЗУПИНЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВСІХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Стаття 223-3. Розгляд питання про тимчасове призупинення недоторканності всіх народних депутатів

1. Верховна Рада приймає рішення про тимчасове призупинення недоторканності всіх народних депутатів  за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Зазначене рішення Верховної Ради публікується в газеті «Голос України».

2. Прийняте Верховною Радою рішення про тимчасове призупинення недоторканності всіх народних депутатів перегляду не підлягає.

Стаття 223-4. Строк тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів

1. Строк тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів не може перевищувати 3 місяців.

2. У разі необхідності продовження строку тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів Верховна Рада приймає окреме рішення про тимчасове призупинення недоторканності всіх народних депутатів  в порядку, визначеному статтею 223-3 цього Регламенту».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2.  Призупинити  недоторканність всіх народних депутатів з дня опублікування цього Закону на 3 місяці.

Голова Верховної Ради України

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України

щодо тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Стаття 80 Конституції України гарантує народним депутатам України депутатську недоторканність.

Водночас настрої в суспільстві засвідчили, що такий імунітет народних обранців виявився невиправданим, оскільки він по суті перетворився в гарантію безкарності.

Влада, маніпулюючи питанням недоторканності і вносячи подання про  надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт того чи іншого народного депутата, відволікає суспільство від розгляду та прийняття рішень, необхідних для виживання людей в сьогоднішніх  складних соціально-економічних умовах.

Тому, враховуючи суспільні настрої, виникла нагальна необхідність у визначенні механізму тимчасового призупинення депутатської недоторканності всіх народних депутатів України для того, щоб на період такого тимчасового призупинення недоторканності правоохоронні органи отримали змогу притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи арештувати будь-якого народного депутата, щодо якого є  вмотивовані і достатні, конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення народним депутатом України суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України.

2. Мета і завдання прийняття акта

Метою законопроекту є створення механізму тимчасового призупинення депутатської недоторканності всіх народних депутатів України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», главою 36-2 такого змісту:

«Глава 36-2

ПОРЯДОК ТИМЧАСОВОГО ПРИЗУПИНЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВСІХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Стаття 223-3. Розгляд питання про тимчасове призупинення недоторканності всіх народних депутатів

1. Верховна Рада приймає рішення про тимчасове призупинення недоторканності всіх народних депутатів  за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Зазначене рішення Верховної Ради публікується в газеті «Голос України».

2. Прийняте Верховною Радою рішення про тимчасове призупинення недоторканності всіх народних депутатів перегляду не підлягає.

Стаття 223-4. Строк тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів

1. Строк тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів не може перевищувати 3 місяців.

2. У разі необхідності продовження строку тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів Верховна Рада приймає окреме рішення про тимчасове призупинення недоторканності всіх народних депутатів  в порядку, визначеному статтею 223-3 цього Регламенту».

Крім того проект передбачає призупинити  недоторканність всіх народних депутатів з дня опублікування цього Закону на 3 місяці.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Основу нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання становить Конституція України.

Прийняття законопроекту не спричинює необхідності внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття запропонованих змін забезпечить утвердження демократичних цінностей, сприятиме відкритості діяльності народних депутатів України та їх відповідальності, а також дасть змогу притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи арештувати будь-якого народного депутата, щодо якого є  вмотивовані і достатні, конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення народним депутатом України суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України.

Народний депутат України                                                     В.З. Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України

щодо тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів»

Народний депутат України                                                     В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України 

щодо тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів»

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів», поданий народним депутатом України  В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ