ВАДИМ РАБІНОВИЧ ВИМАГАЄ НЕ ВИПУСКАТИ УРЯД З УКРАЇНИ

ВАДИМ РАБІНОВИЧ ВИМАГАЄ НЕ ВИПУСКАТИ УРЯД З УКРАЇНИ

Народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради України з прав людини Вадим Рабінович виступив з ініціативою заборонити представникам Кабінету міністрів України, а також керівникам центральних органів виконавчої влади залишати територію країни.

Про це йдеться в поданому Вадимом Рабіновичем у порядку законодавчої ініціативи проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасового обмеження права виїзду за кордон членів Кабінету міністрів України і/або керівників центральних органів виконавчої влади після прийняття рішення про відставку Кабінету міністрів України з метою уникнення ними відповідальності».

Публікуємо повний текст законопроекту без скорочень і правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасового обмеження права виїзду за кордон членів Кабінету Міністрів України та/або керівників центральних органів виконавчої влади після прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України з метою уникнення ними відповідальності».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 2 арк.

2. Пояснювальна записка – на 2 арк.

3. Порівняльна таблиця – на 12 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                         В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України

щодо тимчасового обмеження права виїзду за кордон членів Кабінету Міністрів України та/або керівників центральних органів виконавчої влади після прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України з метою уникнення ними відповідальності

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101 із наступними змінами):

1) у частині другій після слова «статтею» додати слова «крім тих, які виникають відповідно до частини п’ятої цієї статті»;

2) доповнити статтю новими частинами такого змісту:

«Громадянинові України тимчасово обмежується у праві виїзду за кордон, якщо він входив до складу Кабінету Міністрів України, щодо якого прийнято рішення про відставку, та/або був керівником центрального органу виконавчої влади під час діяльності Кабінету Міністрів України, щодо якого прийнято рішення про відставку, – протягом року з дня прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України, якщо Верховною Радою України не буде прийнято рішення щодо зміни цього строку. Це обмеження виникає у день прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта у цьому випадку здійснюється органами служби безпеки, Державної прикордонної служби України, уповноваженими на те посадовими особами Національного антикорупційного бюро України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, та консульською службою України.

Громадянин України, у разі, коли існують обставини, що обмежують відповідно до частини п’ятої цієї статті право його виїзду за кордон, зобов'язаний в день прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України здати всі документи, що дають йому право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами, до Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції».

2. Статтю 7 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222 із наступними змінами) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«5. В день прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України особа, яка була членом Кабінету Міністрів України, щодо якого прийнято рішення про відставку, та/або керівником центрального органу виконавчої влади, під час діяльності Кабінету Міністрів України, щодо якого прийнято рішення про відставку, зобов'язана здати всі документи, що дають їй право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами, до Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції».

3. Статтю 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385 із наступними змінами) доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. В день прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України особа, яка була керівником центрального органу виконавчої влади, під час діяльності Кабінету Міністрів України, щодо якого прийнято рішення про відставку, зобов'язана здати всі документи, що дають їй право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами, до Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України                         В.ГРОЙСМАН

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасового обмеження права виїзду за кордон членів Кабінету Міністрів України та/або керівників центральних органів виконавчої влади після прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України з метою уникнення ними відповідальності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Корупційні скандали в Уряді, які сколихнули Україну останнім часом, свідчать про те, що нова влада як і попередня втягнута в корупційні схеми, що призводять до розкрадання десятків мільярдів гривень із державного бюджету. І все це відбувається в той час, коли в Україні фактично йде війна, коли більшість українців живуть за межею бідності!

Вже традиційно кожна нова влада в Україні шукає «попередників», які розікрали мільярди доларів державних коштів і переховуються за кордоном, та намагається арештувати закордонні рахунки таких «попередників» з метою повернення вкрадених коштів до державного бюджету.

Тому сьогодні як ніколи є нагальна необхідність у запобіганні безперешкодному виїзду за кордон найвищих посадових осію держави (членів Уряду та керівників центральних органів виконавчої влади) відразу після прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України шляхом тимчасового обмеження їх права виїзду за кордон з метою запобігання їх втечі з держави у разі висунення їм звинувачень у корупції.

2. Мета та завдання законопроекту

Метою законопроекту є встановлення тимчасового обмеження права виїзду членів Кабінету Міністрів України та/або керівників центральних органів виконавчої влади за кордон після прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України для запобігання їх втечі з держави після звинувачення у корупції та уникнення такими особами відповідальності.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроект передбачає внести наступні зміни до законів України:

1) у статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» визначити, що громадянинові України тимчасово обмежується у праві виїзду за кордон, якщо він входив до складу Кабінету Міністрів України, щодо якого прийнято рішення про відставку, та/або був керівником центрального органу виконавчої влади під час діяльності Кабінету Міністрів України, щодо якого прийнято рішення про відставку, – протягом року з дня прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України, якщо Верховною Радою України не буде прийнято рішення щодо зміни цього строку. Це обмеження виникає у день прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта у цьому випадку здійснюється органами служби безпеки, Державної прикордонної служби України, уповноваженими на те посадовими особами Національного антикорупційного бюро України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, та консульською службою України.

Крім того передбачається, що такий громадянин України у разі, коли існують обставини, що обмежують право його виїзду за кордон, зобов'язаний в день прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України здати всі документи, що дають йому право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами, на зберігання до Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції;

2) у статті 7 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» пропонується встановити, що в день прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України особа, яка була членом Кабінету Міністрів України, щодо якого прийнято рішення про відставку, та/або керівником центрального органу виконавчої влади, під час діяльності Кабінету Міністрів України, щодо якого прийнято рішення про відставку, зобов'язана здати всі документи, що дають їй право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами, на зберігання до Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативними актами, що регулюють дану сферу, є Конституція України, закони України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із державного бюджету України.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття законопроекту встановить тимчасове обмеження права виїзду за кордон членів Кабінету Міністрів України, щодо якого прийнято рішення про відставку, та/або осіб, які були керівниками центральних органів виконавчої влади під час діяльності Кабінету Міністрів України, щодо якого прийнято рішення про відставку, для запобігання їх втечі з держави після звинувачення у корупції та уникнення такими особами відповідальності.

Народний депутат України                         В.З. Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України

щодо тимчасового обмеження права виїзду за кордон членів Кабінету Міністрів України та/або керівників центральних органів виконавчої влади після прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України з метою уникнення ними відповідальності»

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З.Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України 

щодо тимчасового обмеження права виїзду за кордон членів Кабінету Міністрів України та/або керівників центральних органів виконавчої влади після прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України з метою уникнення ними відповідальності»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасового обмеження права виїзду за кордон членів Кабінету Міністрів України та/або керівників центральних органів виконавчої влади після прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України з метою уникнення ними відповідальності», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

 

Голова Верховної Ради України                         В. ГРОЙСМАН

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ