ВТРУЧАННЯ У РОБОТУ ЗМІ НА ВИБОРАХ МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ

ВТРУЧАННЯ У РОБОТУ ЗМІ НА ВИБОРАХ МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ

Народний депутат України та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович у порядку законодавчої ініціативи вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

«Завданням законопроекту є усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні кампанії з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, запобігання можливим зловживанням у виборчих кампаніях власників засобів масової інформації», – йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.

Вадим Рабінович переконаний, що ухвалення поданого ним законопроекту «забезпечить гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також  позитивно вплине на процес забезпечення конституційного права громадян України на інформацію та утвердження політичної та ідеологічної багатоманітності».

Наводимо повний текст проекту закона, поданого народним депутатом і лідером політичної партії «За життя» Вадимом Рабіновичем:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України В.З. Рабінович.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 3 арк.

2. Пояснювальна записка – на 2 арк.

3. Порівняльна таблиця – на 12 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                                    В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Доповнити Закон України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313 із наступними змінами) статтею 25-1 такого змісту:

«Стаття 25-1. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

1. У передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів з дня початку виборчого процесу право управління засобами масової інформації переходить до трудового колективу засобу масової інформації:

під час виборів Президента України, народних депутатів України – загальнодержавних та регіональних засобів масової інформації;

під час виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – регіональних засобів масової інформації.

2. Ця вимога не поширюється на засоби масової інформації, єдиним засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу.

3. Порядок переходу засобу масової інформації в управління трудового колективу у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та порядок здійснення такого управління визначаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення».

2. Доповнити статтю 50 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) частиною другою такого змісту:

«2. У передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів з дня початку виборчого процесу право управління телерадіоорганізацією переходить до трудового колективу телерадіоорганізації в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Ця вимога не поширюється на телерадіоорганізації, єдиними засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу».

3. Частину п’яту статті 6 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 1, ст. 1 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

«Діяльність друкованих засобів масової інформації, пов'язана з передвиборною агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, провадиться з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдуми. У передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів з дня початку виборчого процесу право управління друкованим засобом масової інформації переходить до трудового колективу друкованим засобом масової інформації в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Ця вимога не поширюється на друковані засоби масової інформації, єдиними засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу».

4. Статтю 56-5 Закону України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291 із наступними змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. У передвиборний період з виборів Президента України з дня початку виборчого процесу право управління засобу масової інформації, інформаційного агентства, телерадіоорганізації переходить до трудового колективу засобу масової інформації, інформаційного агентства, телерадіоорганізації в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Ця вимога не поширюється на засоби масової інформації, інформаційні агентства, телерадіоорганізації, єдиним засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу».

5. Статтю 66 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73 із наступними змінами) доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. У передвиборний період з дня початку виборчого процесу право управління засобом масової інформації, інформаційним агентством, телерадіоорганізацією переходить до трудового колективу засобу масової інформації, інформаційного агентства, телерадіоорганізації в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Ця вимога не поширюється на засоби масової інформації, інформаційні агентства, телерадіоорганізації, єдиними засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу».

6. Статтю 52 Закону України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366 із наступними змінами) доповнити частиною шостою такого змісту:

«6. У передвиборний період з дня початку виборчого процесу право управління регіональними засобами масової інформації, інформаційним агентством, телерадіоорганізацією переходить до трудового колективу засобу масової інформації, інформаційного агентства, телерадіоорганізації в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Ця вимога не поширюється на регіональні засоби масової інформації, інформаційні агентства, телерадіоорганізації, єдиним засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України                                    А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Виходячи з необхідності безумовного забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, створення належних умов для творчої діяльності журналістів, забезпечення плюралізму думок у матеріалах друкованих та електронних засобів масової інформації, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні передвиборної кампанії з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, необхідно забезпечити встановлення законодавчих запобіжників від зловживань з боку власників засобів масової інформації під час виборчих компаній.

2. Цілі та завдання прийняття проекту

Завданням законопроекту є усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні кампанії з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, запобігання можливим зловживанням у виборчих компаніях власників засобів масової інформації.

3. Загальна характеристика та основні положення постанови

Законопроектом передбачається установити гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Згідно проекту у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів з дня початку виборчого процесу право управління засобами масової інформації переходить до трудового колективу засобу масової інформації: під час виборів Президента України, народних депутатів України – загальнодержавних та регіональних засобів масової інформації; під час виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – регіональних засобів масової інформації.

Проектом передбачено, що ця вимога не поширюється на засоби масової інформації, єдиним засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу. Порядок переходу засобу масової інформації в управління трудового колективу у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та порядок здійснення такого управління визначаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідні зміни передбачається внести до законів України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори».

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативними актами, що регулюють дану сферу, є Конституція України, закони України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори».

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законів актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття цього проекту законопроекту забезпечить гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також позитивно вплине на процес забезпечення конституційного права громадян України на інформацію та утвердження політичної та ідеологічної багатоманітності.

Народний депутат України                                    В.З. Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                                   А. ПАРУБІЙ

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ