РАБІНОВИЧ ВИМАГАЄ СПИСАТИ БОРГИ І СКАСУВАТИ ПЛАТУ ЗА ЖКП СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ

РАБІНОВИЧ ВИМАГАЄ СПИСАТИ БОРГИ І СКАСУВАТИ ПЛАТУ ЗА ЖКП СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ

Ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю потрібно звільнити від оплати житлово-комунальних послуг. З такою законодавчою ініціативою виступив народний депутат України і голова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович.

Зокрема, парламентарій подав на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю від оплати житлово-комунальних послуг та першочергове списання їм заборгованості за житлово-комунальні послуги, яка сформувалася станом на 1 січня 2019 року».

Вадим Рабінович переконаний, що прийняття запропонованих змін дозволить мінімально забезпечити дотримання соціальних прав вище перерахованих категорій громадян шляхом звільнення їх від оплати ЖКП та списання їм заборгованості за постачання природного газу, гарячої води, електроенергії, а також централізоване опалення, яка утворилася станом на 1 січня 2019 року.

«Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Закону. Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто», йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Публікуємо проект Закону України, поданий Вадимом Рабіновичем на розгляд парламенту:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю від оплати житлово-комунальних послуг та першочергове списання їм заборгованості за житлово-комунальні послуги, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 3 арк.

2. Пояснювальна записка – на 4 арк.

3. Порівняльна таблиця – на 3 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                     В.З. Рабінович

* * *

 

Проект

вноситься народним депутатом Украйни

Рабіновичем В.З.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю від оплати житлово-комунальних послуг та першочергове списання їм заборгованості за житлово-комунальні послуги, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18 із наступними змінами)

1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«звільнення від оплати житлово-комунальних послуг»;

2) у статті 40:

у частині другій слова «надається переважне право на забезпечення паливом в межах норм, встановлених для продажу населенню, та на пільгових умовах» замінити словами «безоплатно надається паливо в межах норм»;

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

«Громадяни похилого віку звільняються від оплати житлово-комунальних послуг та їм першочергово списується заборгованість за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року».

2. Статтю 36 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) доповнити частиною другою такого змісту:

«Особи з інвалідністю та сім’ї з дітьми з інвалідністю звільняються від оплати житлово-комунальних послуг та їм першочергово списується заборгованість за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до дня встановлення прожиткового мінімуму в Україні на середньоєвропейському рівні.

Дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їхніх форм власності, що відповідно до діючого законодавства здійснюють постачання природного газу для потреб побутових споживачів, централізованого опалення та постачання гарячої води, що надаються населенню суб'єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг, постачання електричної енергії для кожного класу споживачів, а також на Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2. Всі інші нормативно-правові акти з питань оплати житлово-комунальних послуг діють у частині, що не суперечить вимогам цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тижневий термін з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити Порядок звільнення ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю від оплати житлово-комунальних послуг та першочергового списання їм заборгованості за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року, визначивши, що списання такої заборгованості перед відповідними суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу для потреб побутових споживачів, централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється шляхом взаємозаліку за спожитий природний газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», а списання заборгованості вищезазначеним категоріям населення за спожиту електроенергію здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вжити заходів до безумовного виконання суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, централізованого опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії ветеранам праці, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям з дітьми з інвалідністю вимог цього Закону.

Голова Верховної Ради України                     А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю від оплати житлово-комунальних послуг та першочергове списання їм заборгованості за житлово-комунальні послуги, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статті 1, 3, 46 – 48 Конституції України встановлюють, що Україна є соціальною та правовою державою. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Проте сьогоднішня влада, повністю ігноруючи норми Конституції України, довівши українців до повного зубожіння, намагається через підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги позбавити ветеранів, пенсіонерів, інших осіб похилого віку останнього, інвалідів, єдиного, що що в них ще залишилось, – житла, відібравши його через несплату боргів за житлово-комунальні послуги.

Впродовж 2014–2018 років тариф на газ для населення в України зріс на 1080%, на гаряче водопостачання – на 560%, на опалення – на 1240%, на електроенергію – на 221,4%. При цьому, середньомісячна заробітна плата зросла за відповідний період лише на 171,5%. Це призвело до більш ніж чотирикратного збільшення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги – до 55,6 млрд гривень, що є катастрофічним.

При цьому за роки «єврореформ» середньомісячна зарплата в Україні в доларовому еквіваленті скоротилася більш ніж в півтора рази.

В Україні 32% населення або 12 млн. осіб отримують доходи нижчі, ніж фактичний розмір прожиткового мінімуму, який становить 3,2 тис. Гривень, тобто опинились за межею бідності.

При стрімкому зростанні цін на всі товари, продукти і послуги, надвисокі тарифи на житлово-комунальні послуги, українці замість євростандартів отримали бідність країни третього світу.

2. Мета і завдання прийняття акта

Метою законопроекту є звільнення ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю від оплати житлово-комунальних послуг та першочергове списання їм заборгованості за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що утворилась станом на 1 січня 2019 року.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» та «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», передбачивши в них:

гарантування державою кожному ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, подання різних видів допомоги шляхом, в тому числі, звільнення від оплати житлово-комунальних послуг;

звільнення громадян похилого віку від оплати житлово-комунальних послуг та безоплатне надання громадянам похилого віку, які проживають в жилих будинках, що не мають центрального опалення, палива в межах норм, встановлених Урядом України, першочергове списання заборгованості за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року;

звільнення осіб з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю від оплати житлово-комунальних послуг та першочергове списання заборгованості за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року.

Прикінцевими положеннями проекту передбачається, що цей Закон набиратиме чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діятиме до дня встановлення прожиткового мінімуму в Україні на середньоєвропейському рівні.

Крім того, проектом пропонується встановити, що дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їхніх форм власності, що відповідно до діючого законодавства здійснюють постачання природного газу для потреб побутових споживачів, централізованого опалення та постачання гарячої води, що надаються населенню суб'єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг, постачання електричної енергії для кожного класу споживачів, а також на Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Всі інші нормативно-правові акти з питань оплати житлово-комунальних послуг діють у частині, що не суперечить вимогам цього Закону.

Відповідно до законопроекту пропонується доручити:

Кабінету Міністрів України у тижневий термін з дня набрання чинності цим Законом затвердити Порядок звільнення ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю від оплати житлово-комунальних послуг та першочергового списання їм заборгованості за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року, визначивши, що списання такої заборгованості перед відповідними суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу для потреб побутових споживачів, централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється шляхом взаємозаліку за спожитий природний газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», а списання заборгованості вищезазначеним категоріям населення за спожиту електроенергію здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України;

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вжити заходів до безумовного виконання суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, централізованого опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії ветеранам праці, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям з дітьми з інвалідністю вимог цього Закону.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Основу нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання становить Конституція України та закони України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Прийняття законопроекту не спричинює необхідності внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття запропонованих змін дозволить мінімально забезпечити дотримання соціальних прав ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю шляхом звільнення їх від оплати житлово-комунальних послуг та списання їм заборгованості за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що утворилась станом на 1 січня 2019 року.

Народний депутат України                     В.З. Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю від оплати житлово-комунальних послуг та першочергове списання їм заборгованості за житлово-комунальні послуги, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року»

* * *

Проект

вноситься народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю від оплати житлово-комунальних послуг та першочергове списання їм заборгованості за житлово-комунальні послуги, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю від оплати житлово-комунальних послуг та першочергове списання їм заборгованості за житлово-комунальні послуги, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                     А. ПАРУБІЙ

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ