РАБИНОВИЧ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ

РАБИНОВИЧ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ

Народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, которым предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно уголовной ответственности за невыполнение Президентом Украины, народными депутатами, депутатами местных советов, сельских, поселковых, городскими головами предвыборной программы.

Соответствующие проект закона Украины публикуем на языке оригинала без сокращений и правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами  передвиборної програми».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 3 арк.

2. Пояснювальна записка – на 3 арк.

3. Порівняльна таблиця – на  22 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                                                  В.З.Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами  передвиборної програми

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Доповнити  Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) статтею 160-1 такого змісту:

«Стаття 160-1. Невиконання передвиборної програми Президентом України і народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами

Невиконання Президентом України його передвиборної програми, невиконання передвиборної програми партії народними депутатами України, обраними від цієї партії у загальнодержавному окрузі, народними депутатами України, обраними в одномандатному окрузі, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а так само бездіяльність цих осіб в частині виконання своєї передвиборної програми, -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років».

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

1) у абзаці першому частини другої після цифр «114-1» додати цифри «160-1»;

2)  у частині другій статті 297-1 після цифр «118» додати цифри «160-1»,

3. У Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст.73):

1) доповнити статтею 52-1 такого змісту:

«Стаття 52-1. Передвиборна програма партії, кандидата у народні депутати України в одномандатному окрузі

1. Передвиборна програма партії, кандидата у народні депутати України в одномандатному окрузі – це документ, який визначає основні напрями розвитку країни, актуальні проблеми у внутрішній та зовнішній політиці держави і шляхи їх вирішення.

2. Передвиборна програма партії, кандидата у народні депутати України в одномандатному окрузі складається з переліку конкретних дій кандидатів в народні депутати України, висунутих від партії у загальнодержавному окрузі, кандидата у народні депутати України в одномандатному окрузі та строків їх виконання, і є  зобов’язанням кандидата перед виборцями.

3. Передвиборна програма партії не може суперечити програмі політичної партії, складається на її основі та затверджується вищим керівним органом партії не пізніше дня висування кандидатів.

4. Передвиборна програма кандидата у народні депутати України в одномандатному окрузі скріплюється підписом кандидата у народні депутати України.

5. Невиконання передвиборної програми, а так само бездіяльність в частині її виконання, тягне за собою кримінальну відповідальність»;

2) частину першу статті 60 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

«2-1) неподання передвиборної програми або подання із порушенням вимог, зазначених у статті 52-1 цього Закону»;

4. Пункт 1 частини першої статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 3, ст. 17) доповнити словами «виконувати передвиборну програму партії народними депутатами України, обраними від цієї партії у загальнодержавному окрузі, народними депутатами України, обраними в одномандатному окрузі»;

5. Доповнити Закон України  «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст.81) новою статтею такого змісту:

«Стаття 44-1. Передвиборна програма кандидата на пост Президента України

1. Передвиборна програма кандидата на пост Президента України – це скріплений підписом кандидата документ, який визначає основні напрями розвитку країни, актуальні проблеми у внутрішній та зовнішній політиці держави і шляхи їх вирішення.

2. Передвиборна програма кандидата на пост Президента України складається з переліку конкретних реальних дій кандидата на пост Президента України та строків їх виконання і є його зобов’язанням перед виборцями.

3. Невиконання передвиборної програми Президентом України, а так само бездіяльність в частині її виконання тягне за собою кримінальну відповідальність»;

6. У Законі України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 37-38, ст.366):

1) статтю 35 доповнити новою частиною такого змісту:

«6. Особа, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови або старости повинна мати свою передвиборну програму, яка є документом, що визначає основні напрями розвитку території, що збігається з територією виборчого округу, де балотується кандидат.

Передвиборна програма складається з переліку конкретних дій кандидатів та строків їх виконання, і є  зобов’язанням  кандидата перед виборцями»;

2) пункт 6 частини першої статті 38 доповнити словами «а також передвиборну програму особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати від цієї місцевої організації партії, підписану цією особою»;

3) пункт 5 частини першої статті 39 доповнити словами «а також передвиборну програму особи, яка балотується кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії у відповідному одномандатному виборчому окрузі, підписану цією особою»;

4) пункт 5 частини першої статті 40 доповнити словами «а також передвиборну програму особи, яка балотується кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости від цієї місцевої організації партії, підписану цією особою».

7. Статтю 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170) доповнити новим пунктом такого змісту:

«7. Сільський, селищний, міський голова зобов’язаний виконувати свою передвиборну програму. Невиконання передвиборної програми, а так само бездіяльність в частині її виконання, тягне за собою кримінальну відповідальність». 

8. Статтю 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст.290) доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Невиконання депутатом місцевої ради своєї передвиборної програми, а так само бездіяльність в частині її виконання, тягне за собою кримінальну відповідальність». 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Центральній виборчій комісії привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами передвиборної програми»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Згідно із Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Сьогодні рівень довіри до влади є надзвичайно низьким: згідно із соціологічним опитуванням, яке проводилось у грудні  2016 року, Президенту України довіряють 13,7% українців, тоді як не мають довіри до глави держави 69% опитаних громадян. Не має великої довіри у громадян і до Уряду на чолі з Володимиром Гройсманом. Кабміну довіряють лише 9,5%, а не довіряють – 72,8% респондентів, це ще більше, ніж Президенту.

Найгірша ситуація з довірою українців до парламенту - Верховній Раді довіряють лише 5,3% громадян, не довіряють – 82,1%.

Найнижчий рівень підтримки до Верховної Ради України у Києві та на півдні України, де цей показник дорівнює нулю.

Переважна більшість українців не схвалюють дій Верховної Ради України і Президента.

На жаль, політична брехня і пусті обіцянки перед кожними виборами, вже м'яко кажучи, набридли  народу України, тому перед тим, як іти на наступні вибори необхідно прийняти закон, який би карав непорядного Президента, народного депутата України чи місцевого депутата, чи мера за пустопорожні обіцянки своїм виборцям. 

Адже Президент чи депутат будь-якого рівня, який не виконує своїх обіцянок і нічого не робить для того, щоб їх виконати, є злочинцем. Країна через такий обман виборців щоразу втрачає шанс стати успішною і  заможною, адже Україна має для цього все.

Незадовільний стан виконання передвиборних обіцянок народними обранцями (Президентом України та депутатами всіх рівнів) обумовлює необхідність удосконалення виборчого законодавства, яке повинно бути спрямоване на виконання функцій народних делегатів до влади, насамперед, представницької.

Тому, виходячи з невисокого рівня моральної відповідальності перед виборцями народних депутатів України, місцевих депутатів, Президента України, вирішити цю проблему можна лише шляхом встановлення кримінальної відповідальності за порушення їх передвиборних програм.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Метою даного законопроекту є впровадження кримінальної відповідальності за невиконання передвиборних програм народними депутатами України, Президентом України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, для забезпечення захисту прав виборців, подолання кризового стану представницької демократії та належного втілення в життя обіцянок, даних  народними обранцями під час виборів.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроект передбачає встановлення кримінальної відповідальності (позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років) за невиконання Президентом України його передвиборної програми, невиконання передвиборної програми партії народними депутатами України, обраними від цієї партії у загальнодержавному окрузі, народними депутатами України, обраними в одномандатному окрузі, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а так само бездіяльність цих осіб в частині виконання передвиборної програми.

Передбачається, що передвиборна програма складатиметься з переліку конкретних реальних дій партії, яка висуває своїх кандидатів в народні депутати у загальнодержавному окрузі, кандидата в народні депутати у одномандатному окрузі, кандидата на пост Президента України,  кандидата в депутати місцевих рад, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, та строків їх виконання.

Також проектом пропонується встановити обов’язок народного депутата України виконувати передвиборну програму партії народними депутатами України, обраними від цієї партії у загальнодержавному окрузі, народними депутатами України, обраними в одномандатному окрузі. Крім того, згідно із проектом депутат місцевої ради, сільський, селищний, міський голова також зобов’язується виконувати свою передвиборну програму. Невиконання передвиборної програми, а так само бездіяльність в частині її виконання, тягне за собою кримінальну відповідальність.  

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними законодавчими актами, що регулюють суспільні відносини в даній сфері є: Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, закони України «Про вибори народних депутатів України», «Про статус народного депутата України», «Про вибори Президента України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  місцеві вибори», «Про статус депутатів місцевих рад».

Прийняття цього проекту не тягне за собою внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття запропонованого законопроекту забезпечить неухильне виконання передвиборчих програм Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами та підвищить рівень довіри народу до влади, що є важливим на шляху зміцнення демократичної та правової держави.

Народний депутат України                                                  В.З.Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами передвиборної програми»

* * *

Проект

вноситься народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами передвиборної програми»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами  передвиборної програми», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

 

ВИДЕО

ФОТО

НОВОСТИ РЕГИОНОВ