РАБИНОВИЧ ТРЕБУЕТ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ДЕПУТАТАМ И МИНИСТРАМ

РАБИНОВИЧ ТРЕБУЕТ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ДЕПУТАТАМ И МИНИСТРАМ

Народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в порядке законодательной инициативы внес на рассмотрение парламента проект постановления «Об установлении моратория на повышение заработных плат народным депутатам Украины, членам Кабинета министров Украины, руководителям центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, а также другим государственным служащим высшего корпуса».

Вадим Рабинович считает недопустимым на фоне сокращения уровня расходов на оплату труда, роста уровня безработицы, проведения АТО в восточных областях Украины с одной стороны и постоянно растущих уровня инфляции, потребительских цен, тарифов на ЖКУ, падения курса национальной валюты, повышать зарплаты власть имущим. «Повышение зарплаты власть имущим является откровенным издевательством над гарантированным Конституцией Украины принципом, что все граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равны перед законом», - подчеркивается в пояснительной записке к проекту постановления.

Публикуем текст проекта постановления без сокращений и правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про встановлення  мораторію на підвищення заробітних плат народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів,  а також іншим державним службовцям вищого корпусу».

Доповідати проект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України В.З. Рабінович.

Додатки:   

1. Проект Постанови Верховної Ради України – на 2 арк.

2. Пояснювальна записка – на 3 арк.

3. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                                              В.З. Рабінович

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Постанови Верховної Ради України «Про встановлення  мораторію на підвищення заробітних плат народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також іншим державним службовцям вищого корпусу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В умовах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, фінансово-економічної кризи, яка охопила Україну, та  значного падіння життєвого рівня населення, систематичного підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, що призвело до стрімкого зниження якості життя громадян в Україні, підвищення заробітної плати народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також іншим державним службовцям вищого корпусу є відвертим знущанням над гарантованим Конституцією України принципом, що всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою проекту акту є недопущення підвищення заробітних плат народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також іншим державним службовцям вищого корпусу  під час галопуючого падіння рівня життя населення України, що відбувається на тлі скорочення рівня витрат на оплату праці та зростання рівня безробіття, а також проведення АТО у східних областях України з одного боку та постійно зростаючого рівня інфляції, росту споживчих цін, падіння курсу національної валюти майже у 3,5 рази, підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

У проекті Постанови пропонується:

1) запровадити мораторій на  підвищення заробітної плати народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також іншим державним службовцям, посади яких належать до категорії «А» (вищого корпусу державної служби), до закінчення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до європейського рівня;

2) визначити, що протягом дії мораторію, запровадженого цією Постановою, інші акти законодавства з питань підвищення заробітної плати народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також іншим державним службовцям, посади яких належать до категорії «А» (вищого корпусу державної служби), діють у тій частині, що не суперечить вимогам цієї Постанови.

Проектом Постанови пропонується доручити Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цієї Постанови забезпечити:

1) підготовку пропозицій, щодо внесення необхідних змін до Закону України «Про Державний  бюджет України на 2017 рік» в частині реалізації положень цієї Постанови; 

2) розробку і подання до Верховної Ради України законопроектів, що встановлюватимуть обов’язковість індексації заробітної платні та пенсій, мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму пропорційно рівню інфляції, зміні курсу національної валюти та зміні індексу споживчих цін, а також запроваджуватимуть механізми захисту інтересів соціально-незахищених верств населення;

3) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цією Постановою;

4) приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цією Постановою.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Ця сфера правовідносин регулюється Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про відкритість використання публічних коштів».

Після прийняття Закону є необхідність прийняття законопроектів, що встановлюватимуть обов’язковість індексації заробітної платні та пенсій, мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму пропорційно рівню інфляції, зміні курсу національної валюти та зміні індексу споживчих цін, а також запроваджуватимуть механізми захисту інтересів соціально-незахищених верств населення тощо.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного проекту  не потребує  додаткових витрат з Державного бюджету України, а навпаки – призведе до економії коштів державного бюджету через зменшення витрат з державного бюджету на фінансування заробітних плат народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів,  а також іншим державним службовцям, посади яких належать до категорії «А» (вищого корпусу державної служби).

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття Постанови сприятиме зменшенню соціальної напруги в суспільстві,  зменшенню витрат з державного бюджету на фінансування заробітних плат народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів,  а також іншим державним службовцям, посади яких належать до категорії «А» (вищого корпусу державної служби).

Народний депутат України                                              В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про встановлення  мораторію

на підвищення заробітних плат народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів,  а також іншим державним службовцям вищого корпусу

В умовах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, фінансово-економічної кризи, яка охопила Україну, та значного падіння життєвого рівня населення, систематичного підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, що призвело до стрімкого зниження якості життя громадян в Україні, підвищення заробітної плати народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також іншим державним службовцям вищого корпусу є відвертим знущанням  над  гарантованим Конституцією України принципом, що всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

З метою забезпечення соціального захисту населення, дотримання Конституції України, основних принципів державного управління, Верховна Рада України постановляє:

1. Запровадити мораторій на  підвищення заробітної плати народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів,  а також іншим державним службовцям, посади яких належать до категорії «А» (вищого корпусу державної служби), до закінчення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до європейського рівня.

2. Визначити, що протягом дії мораторію, запровадженого цією Постановою,  інші акти законодавства з питань підвищення заробітної плати народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів,  а також іншим державним службовцям, посади яких належать до категорії «А» (вищого корпусу державної служби), діють у тій частині, що не суперечить вимогам цієї Постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

4. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців  з дня набрання чинності цієї Постанови забезпечити:

1) підготовку пропозицій, щодо внесення необхідних змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» в частині реалізації положень цієї Постанови; 

2) розробку і подання до Верховної Ради України законопроектів, що встановлюватимуть обов’язковість індексації заробітної платні та пенсій, мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму пропорційно рівню інфляції, зміні курсу національної валюти та зміні індексу споживчих цін, а також запроваджуватимуть механізми захисту інтересів соціально-незахищених верств населення;

3) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цією Постановою;

4) приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цією Постановою.

Голова Верховної Ради України                                              А. ПАРУБІЙ

 

ВИДЕО

ФОТО

НОВОСТИ РЕГИОНОВ