ДЕПУТАТОВ И ИХ СЕМЬИ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ЛЕЧИТЬСЯ В УКРАИНЕ

ДЕПУТАТОВ И ИХ СЕМЬИ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ЛЕЧИТЬСЯ В УКРАИНЕ

Народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в порядке законодательной инициативы внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (относительно медицинского обслуживания народных депутатов, поддержавших реформу здравоохранения, и их родственников на общих основаниях и исключительно на территории Украины)».

В пояснительной записке к законопроекту политик отмечает, что принятие предложенного им законопроекта позволит обеспечить на законодательном уровне конституционный принцип равенства всех граждан в правах и свободах и позволит тем народным депутатам, которые проголосовали «за» внедрение презентованной обществу медицинской реформы (а также их родным и близким) на протяжении 10 лет со дня ее начала, пользоваться всеми «благами» медреформы при получении медпомощи исключительно в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения на общих началах и исключительно на территории Украины.

Публикуем проект закона без сокращений и правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України»   (щодо медичного обслуговування народних депутатів, які підтримали медичну реформу, та їх близьких осіб на загальних підставах і виключно на території України)».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 2 арк.

2. Пояснювальна записка – на 3 арк.

3. Порівняльна таблиця – на 10 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                 В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України»  

(щодо медичного обслуговування народних депутатів, які підтримали медичну реформу, та їх близьких осіб на загальних підставах і виключно на території України)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами) наступні зміни:

1. Частину тринадцяту статті 20 викласти у такій редакції:

«13. Народний депутат, який проголосував «за» закони України, що запроваджують медичну реформу, зокрема, «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», строк повноважень якого закінчився, а також його близькі особи, визначені відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», протягом десяти років з дня набрання чинності законами України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», отримують медичну допомогу виключно у державних та комунальних закладах охорони здоров'я на загальних підставах і виключно на території України»;

2. Частину сьому статті 33 викласти у такій редакції:

«7. Народний депутат, який проголосував «за» закони України, що запроваджують медичну реформу, зокрема, «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», а також його близькі особи, визначені відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», протягом десяти років з дня набрання чинності законами України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», отримують медичну допомогу виключно у державних та комунальних закладах охорони здоров'я на загальних підставах і виключно на території України».

IІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України                 А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України»  

(щодо медичного обслуговування народних депутатів, які підтримали медичну реформу, та їх близьких осіб на загальних підставах і виключно на території України)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Цинізм діючої влади переходить вже всі  межі.

Кожна реформа, яку пропонує здійснити влада, направлена на знищення держави та погіршення умов життя українського народу, його подальше обкрадання та приниження.

На сьогодні в Україні близько 60 відсотків населення України перебуває за межею бідності. Про це під час презентації звіту ПРООН щодо людського розвитку заявив постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Уокер.

Та можновладцям-«реформаторам» цього мало - вони продовжують втілювати свої злочинні та антиконституційні реформи, не звертаючи уваги на протести звичайних людей проти таких реформ.

Тепер «в угоду» МВФ Уряд протягує «руками» народних депутатів, для яких  благопулуччя власного народу нічого не варте, чергову реформу – медичну. 

У статті 49 Конституції України передбачено, що держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно. Конституція України не передбачає можливості встановлення будь-яких виключень з зазначених положень, крім обмежень в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 стаття  64 Основного Закону України).

Верховною Радою України ратифіковано Європейську соціальну хартію, яка містить значну кількість важливих положень стосовно різних аспектів права на соціальний захист, серед яких право на охорону здоров’я, право на соціальну безпеку, право на соціальну та медичну допомогу і користування службами соціального забезпечення, які мають безпосереднє відношення до проблеми, що розглядається.

Відповідно до статті 11 Європейської соціальної хартії держави повинні «усунути, у міру можливості, недоліки в системі охорони здоров’я» та «запобігати, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та іншим захворюванням». Комітет незалежних експертів Ради Європи вважає, що держава виконує це зобов’язання, якщо її медичні служби та система охорони здоров’я здатні забезпечити належний медичний догляд усього населення.

Рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров'я визначено одним з основних принципів охорони здоров'я в Україні (наприклад, стаття 4 Основ законодавства України про охорону здоров’я).

Рішенням Конституційного Суду України від 29 травня 2002 року обов’язковість надання безоплатної медичної допомоги всім громадянам у повному обсязі підтверджена.

Натомість Уряд пропонує Верховній Раді України прийняти законопроекти, направлені на впровадження медичної реформи, за якої 60 відсотків населення України взагалі не зможе реалізувати конституційне право на медичну допомогу, оскільки  після надання людині безкоштовної екстреної медичної допомоги у більшості українців відсутні фінансові можливості для часткової оплати спеціалізованої та/або високоспеціалізованої медичної допомоги.

Тому впровадження медичної реформи призведе до звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, що не допускається при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів згідно з частини третьої статті 22 Конституції України.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою проекту є реалізація конституційного принципу рівності усіх громадян в правах і свободах, зокрема, в користуванні вітчизняним медичним обслуговуванням.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується скасувати норми діючого Закону України «Про статус народного депутата України» для народних депутатів України щодо безоплатного медичного обслуговування у відомчих закладах охорони здоров’я та передбачити, що народний депутат, який проголосував «за» закони України, що запроваджують медичну реформу, зокрема, «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», в тому числі, строк повноважень якого закінчився, а також його близькі особи, визначені відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», протягом десяти років з дня набрання чинності законами України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», отримують медичну допомогу виключно у державних та комунальних закладах охорони здоров'я на загальних підставах і виключно на території України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання становлять Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України «Про статус народного депутата України».

Проект не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону призведе до суттєвого зменшення видатків Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту дозволить законодавчо забезпечити конституційний принцип рівності усіх громадян в правах і свободах та дозволить забезпечити народним депутатам, які проголосували «за» закони України, що запроваджують медичну реформу, а також їх близьким особам протягом десяти років з дня набрання чинності законами, які запроваджують медичну реформу, скористатись всіма «благами» медичної реформи при отриманні медичної допомоги виключно у державних та комунальних закладах охорони здоров'я на загальних підставах і виключно на території України.

Народний депутат України                 В.З. Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України»

(щодо медичного обслуговування народних депутатів, які підтримали медичну реформу, та їх близьких осіб на загальних підставах і виключно на території України)»

Народний депутат України                 В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України»

(щодо медичного обслуговування народних депутатів, які підтримали медичну реформу, та їх близьких осіб на загальних підставах і виключно на території України)»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо медичного обслуговування народних депутатів, які підтримали медичну реформу, та їх близьких осіб на загальних підставах і виключно на території України)», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                 А. ПАРУБІЙ

 

ВИДЕО

ФОТО

НОВОСТИ РЕГИОНОВ